45 سوال جمع بندی نهایی فیزیک

داوطلبان عزیز:

سلام

امیدوارم مطالب جمع بندی فیزیک که برای شما در سایت کانون بر طبق یک برنامه زمان بندی شده قرار دادیم باعث پیشرفت شما شده باشد و بیشترین استفاده را از این مطالب برده باشید. زمان زیادی تا کنکور باقی نمانده است. امید داریم که با توکل به خداوند و با تمرکز بیشتر مراحل پایانی دوران جمع بندی را به بهترین وجه طی کنید. در این مجموعه جمع بندی سعی شد تا برگزیده ترین و مهم ترین مطالب برای شما جمع آوری شود و به همراه آن چند مجموعه تست منتخب با منطقی که در برنامه به آن اشاره شد قرار دهیم. در زیر نیز دو آزمون جمع بندی 45 سوالی برای شما به فاصله دو روز قرار می دهیم تا مطالبی که تا کنون خوانده اید را جمع بندی کنید.  یکی از اهداف ما برای ارائه چنین مطالبی در سایت برای شما این بوده که بگوییم در لحظه لحظه طی مسیر کنکور کنار شما هستیم حتی در لحظات کنونی که آخرین مراحل کار را انجام می دهید

سید علی میر نوری – محمد اکبری

با آرزوی موفقیت