اهدای کتاب به دانش آموزان بورسیه

در آغاز سال تحصیلی دانش آموزان بورسیه با شرایط زیر کتاب‌های موردنیاز خود را از سایت کانون بوک انتخاب می‌کنند.

اهدای کتاب به دانش آموزان بورسیه

در آغاز سال تحصیلی دانش آموزان بورسیه با شرایط زیر کتاب های موردنیاز خود را انتخاب کرده و با مراجعه به نمایندگی های کانون در شهرشان ، به صورت اهدا دریافت می نمایند.

میزان جایزه هر دانش آموز بر اساس حضور ایشان در 5 آزمون اصلی تابستان در تاریخ های 27تیر(3مرداد هفتم و دهم) ، 10 مرداد ، 24 مرداد ، 7شهریور و 21 شهریور می باشد و آزمون های هدیه لحاظ نشده است.

 


توجه: کدجایزه برای دانش آموزان بورسیه ی مشمول ، تا فردا شب (سه شنبه شب 25 شهریور) پیامک می شود ، اما برای دریافت جایزه می بایست از روز 3شنبه 1 مهر با مراجعه به نمایندگی های کانون در شهرتان ، نسبت به انتخاب و دریافت کتاب خود اقدام نمایید.

ضمنا به دانش آموزانی که کمتر از 3 آزمون حاضر بوده اند در نوبت بعدی (آبان ماه) و در صورت پیوستگی و حضور منظم در آزمون های آتی ، جایزه داده خواهد شد.

مطالب مرتبط