داناوچیستا پاسخ می‌دهند."چگونه درآزمون هدیه شرکت کنیم؟"

روع آزمون : 8 صبح ساعت 8 صبح سوالات آزمون در صفحه شخصی شما قرار می‌گیرد. شما می‌توانید یک ربع قبل از شروع آزمون ( یک ربع به 8) دفترچه‌ی سوال‌ها را دانلود کنید و پرینت بگیرید .

داناوچیستا پاسخ می‌دهند."چگونه درآزمون هدیه شرکت کنیم؟"

شروع آزمون : 8 صبح

ساعت 8 صبح سوالات آزمون در صفحه شخصی شما قرار می گیرد.

شما می توانید یک ربع قبل از شروع آزمون ( یک ربع به 8) دفترچه ی سوال ها را دانلود کنید و پرینت بگیرید .

دانش آموزان کانونی و غیرکانونی لازم است برای ثبت نام ، کد دستوری رایگان زیر را از طریق موبایل شماره گیری کنند:فایل های ضمیمه