آمادگی آزمون 28 شهریورچهارم دبستان_درس علوم (نگاه به گذشته)

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،10 سوال تستی علوم به همراه پاسخ می‌باشد،حل این سوالات و بررسی پاسخ‌های آن به شما در آماده شدن آزمون 28 شهریور کمک خواهد کرد.

آمادگی آزمون 28 شهریورچهارم دبستان_درس علوم (نگاه به گذشته)

نمونه سوال تستی علوم آمادگی آزمون هدیه 28 شهریور چهارم دبستان(نگاه به گذشته) + پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،10 سوال تستی علوم به همراه پاسخ می باشد،حل این سوالات و بررسی پاسخ های آن به شما در آماده شدن آزمون 28 شهریور کمک خواهد کرد.

1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل

فاطمه احد زاده
ارسال شده توسط : فاطمه احد زاده