تحلیلِ آزمون بخش مهمی از آزمون است

سوالاتی که شما به سادگی و بدون هیچ مکثی پاسخ درست به آن‌ها داده‌اید.

تحلیلِ آزمون بخش مهمی از آزمون است

تحلیل آزمون بخش مهمی از آزمون است. برای تحلیل آزمون:

1. تمامی سوالات را بخوانید.

2. سوالات را دسته‌بندی کنید (درست، شک‌دار، نزده، غلط).

3. برای هر مورد راهکاری پیدا کنید .

سوالات درست: سوالاتی که شما به سادگی و بدون هیچ مکثی پاسخ درست به آن‌ها داده‌اید. برای این دسته از سوالات فقط پاسخ تشریحی را بخوانید و مطمئن شوید راه‌حل شما برای رسیدن به پاسخ، درست بوده است.

سوالات شک‌دار: شک‌دار‌ها به دو دسته شک‌دار درست و شک‌دار غلط تقسیم می‌شوند. برای سوالات شک‌داری که درست جواب داده‌اید، پاسخ را بخوانید تا شک شما برطرف شود و برای سوال شک‌داری که اشتباه پاسخ داده‌اید علاوه بر خواندن پاسخ، به کتاب درسی نیز مراجعه کنید تا مبحث را کامل یاد بگیرید و مشکل شما برطرف شود .

سوالات نادرست: بدترین نوع سوالات این سوال‌ها هستند، زیرا مطمئن هستید درست پاسخ داده‌‌اید اما غلط هستند. برای اینکه این سوالات را به درست تبدیل کنیم ابتدا باید مبحث را از کتاب درسی

بخوانیم، تمرین کنیم و پاسخ تشریحی را بخوانیم تا به مرحله‌ی یادگیری برسیم.

سوالات نزده:

 1. سوالات نزده‌ای که بلد هستید اما پاسخ ندادید. این یعنی شما مبحث را به خوبی یاد نگرفته‌اید و مسلط نیستید. پس فقط کافی است که مبحث را بخوانید تا به تسلط برسید.

2. سوالات نزده ای که مبحثش را بلد نبوده‌اید و پاسخ نداده‌اید. خواندن پاسخ تشریحی و حل نمونه‌سوال می‌تواند برای یادگیری به شما کمک کند.

بررسی و تحلیل زمانی نتیجه می‌دهد که تمامی سوالات بالا را در دفتر خودآموز خود ثبت کنید و برای خواندن هر مبحث یا آزمون پیش رو سوالات را به صورت دسته‌بندی شده بخوانید تا اشتباهات خود را تکرار نکنید. حالا یک گنجینه‌ی خوب و با ارزش از سوالاتی که تحلیل کرده‌اید دارید .