تحلیل قوی‌تر به کمک جدول ارزیابی آزمون

بعد از هر آزمون حتما به تحلیل آزمون بپردازید تا هدفمندتر و با برنامه‌تر درس بخوانید.

تحلیل قوی‌تر به کمک جدول ارزیابی آزمون

بعد از هر آزمون حتما به تحلیل آزمون بپردازید تا هدفمندتر و با برنامه‌تر درس بخوانید.

برای این کار کافی است یک برگه برداشته و یک جدول که باید چهار ستون داخل آن بکشید. این جدول را "ارزیابی آزمون" نام‌گذاری کنید و ستون‌ها را به شکل زیر نام‌گذاری کنید:

ستون اول: شماره‌ی سوال

ستون دوم: غلط یا نزده

ستون سوم: اسم مبحث

ستون چهارم: علت غلط زدن یا نزدن

به عنوان مثال شما به سوال یک پاسخ غلط داده‌اید، در ستون اول بنویسید " ۱ " ، در ستون دوم بنویسید "پاسخ غلط"، در ستون سوم بنویسید واژگان ادبیات فارسی یا درس ادبیات و در ستون چهارم علت غلط را بنویسید، مثلا بی‌دقتی، عدم تمرکز کافی در مطالعه  و ... .

بعد هر یک از ستون‌ها را به دقت بررسی کنید و ببینید که بیش‌ترین تعداد سوال غلط یا نزده مربوط به کدام مبحث و به چه علتی بوده است.

با علت‌یابی سعی کنید هفته‌ی آینده بهتر درس بخوانید و نقاط ضعف خودتان را به قوت تبدیل کنید.