با روزنگاشت دفتر برنامه‌ریزی، پیوستگی آسان می‌شود

بررسی موفقیت‌های دانش‌آموزان کوشا و برتر نشان می‌دهد که آن‌ها شناخت خوب و مبتنی بر واقعیت از توانایی‌ها و مختصات مطالعاتی خود دارند.

با روزنگاشت دفتر برنامه‌ریزی، پیوستگی آسان می‌شود

بررسی موفقیت‌های دانش‌آموزان کوشا و برتر نشان می‌دهد که آن‌ها شناخت خوب و مبتنی بر واقعیت از توانایی‌ها و مختصات مطالعاتی خود دارند و بیش‌تر زمان حرکت آن‌ها در مدار و محور نقاط قوت و توانایی‌های خود است، پیشامدی زیبا که آن‌ها را سرشار از انگیزه و اشتیاق می‌کند و در مسیر پیشرفت و مطالعه‌ی هدفمند قرار می‌دهد.

ابزار بیشتر دانش‌آموزان کوشا برای رسیدن به بیش‌ترین نظم، تعادل و کیفیت مطالعاتی "دفتر برنامه‌ریزی" است. وقتی دانش‌آموز، ساعت مطالعه‌ی هر درس را در ستون‌های روزانه و هفتگی دفتر برنامه‌ریزی می‌نویسد شناخت واقع‌بینانه‌تری از توان مطالعاتی خویش پیدا می‌کند، شناختی که به او در ادامه‌ی برنامه‌ریزی‌های صحیح کمک می‌کند. همچنین ثبت ستون جمع‌بندی هفتگی در صفحه‌ی 182 در افزایش مهارت‌های فراشناختی او در پروژه‌های بعدی و اهداف میان‌مدت سودمند است. امکان بررسی تعادل مطالعاتی در ده تا بیست هفته‌ی متوالی با یک نگاه، ویژگی برجسته‌ی صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی است.

برای حفظ تمرکز مطالعاتی روزانه از جدول برنامه‌ریزی موجود در صفحه‌ی ارزیابی و تصمیم هفتگی استفاده کنید. یعنی سه بار در ابتدای صبح، بعدازظهر و نیز بعد از غروب به سراغ این جدول رفته و درس‌های موردنظر را برای مطالعه در این بازه‌ی زمانی بنویسید. در واقع در ابتدای صبح، فقط به درس‌های مورد مطالعه تا ظهر تمرکز می‌کنید.

امکان رقابت پیوسته با خود، یکی از ویژگی‌های محوری و اصیل دفتر برنامه‌ریزی است که این مهم از رهگذر خوشناسی حرفه‌ای طی هفته‌های پیوسته‌ی مطالعاتی فراهم می‌شود. در پایان هفته چند دقیقه‌ای با خود خلوت کنید و به پیشرفت‌ها، نقاط مثبت هفتگی و نیز موانع مطالعاتی که در این هفته داشتید بیندیشید و در دفتر برنامه‌ریزی ثبت نمایید.

پیشرفت 500 تا 1000 واحدی تراز، کم‌ترین دستاوردی است که از رهگذر همراهی زیبا با دفتر برنامه‌ریزی به دست می‌آورید.

لحظه‌هایتان بیست