رتبه‌های برتر سال 98 از تحلیل آزمون می‌گویند (7)

دریافت کارنامه‌ی اولیه‌ی آزمون و پاسخ‌نامه تشریحی، اولین گام تحلیل آزمون در عصر روزهای آزمونی بود و با استفاده از دفترچه‌ی سؤالات همه‌ی سؤالات امتحان را بررسی می‌کردم.

رتبه‌های برتر سال 98 از تحلیل آزمون می‌گویند (7)

علی مبارکی، رتبه‌ی 7 تجربی از کاشمر

دریافت کارنامه‌ی اولیه‌ی آزمون و پاسخ‌نامه تشریحی، اولین گام تحلیل آزمون در عصر روزهای آزمونی بود و با استفاده از دفترچه‌ی سؤالات همه‌ی سؤالات امتحان را بررسی می‌کردم. استفاده از کارنامه‌ی اشتباهات یکی از موارد خیلی مهمی بود که در تحلیل آزمون به آن تأکید داشتم. با استفاده از این کارنامه، تمام اشتباهات آزمونی را که شامل موارد یادگیری ناقص یا بی‌دقتی‌های آزمونی می‌شد، مشخص می‌کردم. قدم بعدی، تحلیل‌کردن سؤالاتی بود که در جلسه‌ی آزمون برایم سؤالات چالشی یا شک‌دار بود و علامت‌گذاری کرده بودم. تحلیل این سؤالات در وضعیتی غیر از وضعیت آزمون، باعث می‌شود هدف از حضور در آزمون محقق شود؛ یعنی شناخت اشتباهات و ترسیم استراتژی برای برطرف‌کردن آن‌‌ها. (علی از سال یازدهم به کانون آمد و در 30 آزمون برنامه‌ای شرکت کرد.)

زینب صداقت‌دوستی، رتبه‌ی 10 تجربی از تهران

مهم‌ترین هدفم از تحلیل آزمون، شناخت دقیق سؤالاتی بود که در آزمون بدون پاسخ مانده بود یا به آن‌ها جواب نادرست داده بودم. برایم اهمیت زیادی داشت سؤالاتی که پاسخ نادرست آن‌ها از یادگیری ناقص یا بی‌دقتی بود، به‌خوبی شناسایی شوند؛ چراکه با این کار می‌توانستم مدیریت بهتری بر آزمون‌های بعدی و هدف‌گذاری‌های آن داشته باشم. (زینب در سال‌های پنجم، دهم و دوازدهم به کانون آمد و در 25 آزمون برنامه‌ای شرکت کرد.)


عرفان میرزایی، رتبه‌ی 6 انسانی از اراک

اولین بخش تحلیل آزمون به مقایسه‌ی درصد‌ها و تراز‌های کسب‌شده بر اساس کارنامه با میزان هدف‌گذاری‌شده اختصاص داشت. برای بررسی دقیق میزان کارامدبودن هدف‌گذاری‌ها و تأثیر آن بر مطالعه، به نتیجه‌ی این مقایسه نیاز داشتم. در گام بعدی، تحلیل دقیق و سؤال‌محور آزمون بود. درس‌هایی را که در آن‌ها نمره‌های کمتری کسب کرده بودم، اولویت‌های مطالعه‌ یا رفع اشکال در طول دو هفته‌ی بعد از آزمون بود. (عرفان از سال یازدهم به کانون آمد و در 31 آزمون برنامه‌ای شرکت کرد.)

پویا شمشیری، رتبه‌ی 5 ریاضی از تهران

تحلیل سؤالات نادرست و بدون پاسخِ آزمون با استفاده از پاسخ‌نامه‌ی تشریحی سایت کانون، اولین بخش تحلیل آزمون در عصر روزهای جمعه بود. تحلیل سؤالات نادرست یکی از بخش‌های بسیار تأثیرگذار تحلیل آزمون بود؛ چراکه شناخت علت عملکرد نامطلوب در این سؤالات، برنامه‌ریزی بهتر را به دنبال داشت و در پی آن، نمره‌هایم در آزمون‌های بعدی بهتر می‌شد. (پویا در سال‌های دهم و دوازدهم به کانون آمد و در 24 آزمون برنامه‌ای شرکت کرد.)

شهریار رجایی، رتبه‌ی 3 زبان کشور از تهران

دفترچه‌های سؤالات و پاسخ تشریحی، ابزار من در عصر جمعه برای تحلیل دقیق آزمون بود. سؤالات نادرست را در دفترچه‌های سؤالات، مثل نکات مهم در کتاب درسی نشان‌دار می‌کردم. بعد از این مرحله، نوبت به حل دوباره‌ی سؤالات و ریشه‌یابی آن‌ها می‌رسید. با این کار، برای برنامه‌‌ی مطالعاتیِ بعد از آزمون، یادگیری‌های ناقصم مشخص می‌شد و می‌توانستم آن‌ها را رفع کنم. اشتباهات آزمون را در دو گروه اشتباهات علمی و بی‌دقتی‌های آزمونی دسته‌بندی می‌کردم و بی‌دقتی‌هایم را در ماه‌های پایانی مرور می‌کردم. (شهریار از سال دوازدهم به کانون آمد و در 12 آزمون برنامه‌ای شرکت کرد.)