اشتباهات متداول دانش آموزان در آزمون 21 شهریور-هردرس 3 سوال

در قسمت فایل‌های ضمیمه ، سوال‌های دام دار و سوال‌های ساده آزمون217 شهریور (تمام مقاطع) را مشاهده می‌کند. در هر درس 3 سوال ساده و 3 سوال دام دار را معرفی کرده ایم.

اشتباهات متداول دانش آموزان در آزمون 21 شهریور-هردرس 3 سوال

در قسمت فایل های ضمیمه ، اشتباهات متداول دانش آموزان در آزمون 21 شهریور (تمام مقاطع) را مشاهده می کنید.

در هر درس 3 سوال را معرفی کرده ایم.


این سوالات ، سوال هایی می باشند که تعداد زیادی از دانش آموزان در دام آموزشی یکی از گزینه های آن ، گرفتار شده اند. گزینه های دام دار و تعداد کسانی که در دام آموزشی افتاده اند نیز مشخص شده است. با مطالعه این سوال ها ، نکات و  دام های آموزشی گزینه های این سوال ها را فرا خواهید گرفت.


نمونه ی قسمتی از فایل گروه دوازدهم تجربی در تصویر زیر قابل مشاهده می باشد. برای دریافت فایل های باکیفیت هر گروه با فرمت PDF به قسمت فایل های ضمیمه مراجعه کنید.