ترازهای برتر آزمون 21 شهریور

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 21 شهریور تراز بالای 6000 دارند و در صورتی که سال گذشته هم دانش آموز کانون بوده اند میانگین تراز آزمون‌های سال گذشته آن‌ها بالای 5500 باشد.

ترازهای برتر آزمون 21 شهریور

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 21 شهریور تراز بالای 6000 دارند و در صورتی که سال گذشته هم دانش آموز کانون بوده اند میانگین تراز آزمون های سال گذشته آن ها بالای 5500 باشد.


معیارهای مرتب سازی اسامی برترها : نفرات برتر به ترتیب میانگین نمره تراز دفترچه ی آزمون 21 شهریور مرتب شده است.

معیارهای مرتب سازی اسامی برترها در هر شهر: اسامی شهر ها به ترتیب حروف الفبا درج شده اند و در هر شهر نفرات برتر به ترتیب میانگین نمره تراز 2 دفترچه ی  آزمون 21 شهریور مرتب شده است.


این اطلاعات مربوط به پردازش اول و دوم می باشد.


فایل گروه خود را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

همه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.

فایل های ضمیمه