با یادگیری خودتنظیمی، بیشتر پیشرفت می‌کنید

یادگیری خودتنظیمی (SRL) روشی است که هنگام یادگیری، درگیر آن می‌شوید و آن را برای موفقیت تحصیلی به کار می‌گیرید.

با یادگیری خودتنظیمی، بیشتر پیشرفت می‌کنید

 یادگیری خودتنظیمی (SRL) روشی است که هنگام یادگیری، درگیر آن می‌شوید و آن را برای موفقیت تحصیلی به کار می‌گیرید. این روند در سه مرحله اتفاق می‌افتد:

برنامه‌ریزی: برای انجام‌دادن تکالیف آموزشی خود اهدافی را تعیین کرده، برنامه‌ریزی می‌کنید و سپس راهبردهایی را برای مقابله با موانع پیشروی در نظر می‌گیرید.

نظارت: در این مرحله، برنامه‌‌تان را اجرا می‌کنید و عملکرد خود را با روش‌هایی که انتخاب کرده‌اید، زیرنظر می‌گیرید.

تأمل: بعد از پایان کار و نتیجه‌گیری، درباره‌ی چگونگی انجام کار خود و چرایی آن، تأمل می‌کنید.

هنگامی که ابتکار عمل را به دست می‌گیرید و یادگیری‌تان را خودتان تنظیم می‌کنید، درک عمیق‌تری از نحوه‌ی یادگیری خود پیدا می‌کنید و می‌فهمید که چه روشی برای شما مناسب‌تر است و آن را در سطحی پیشرفته‌تر انجام می‌دهید و در هریک از این مراحل یادگیری، به‌مرور شناخت بهتری از خودتان پیدا می‌کنید.

در مرحله‌ی برنامه‌ریزی، فرصتی برای کار و ارزیابی خود دارید و یاد می‌گیرید که چگونه بهترین راهبردها را برای موفقیت انتخاب کنید.

در مرحله‌ی نظارت، با اجرای راهبردهایی که انتخاب کرده‌اید، باتجربه می‌شوید.

در مرحله‌ی تأمل، هرچه را آموخته‌اید، تحلیل می‌کنید و مهارت‌های خود را در آن به کار می‌گیرید. یاد می‌گیرید چه روشی برای شما مؤثرتر است و برای چه مباحثی باید راهبرد جدیدی انتخاب کنید.

منبع: www.positivepsychology.com

کاوه حسین‌پور کمالی
مترجم : کاوه حسین‌پور کمالی