دنیای بی‌نظیر حیوانات در نشنال‌جئوگرافیک (4)

سگ کومندور یا سگ گله‌ی مجارستانی 02 پروانه‌ی شجاع 03 فیل‌ها حدود 60 تا 85 سال عمر می‌کنند.

دنیای بی‌نظیر حیوانات در نشنال‌جئوگرافیک (4)

01

سگ کومندور یا سگ گله‌ی مجارستانی

02

پروانه‌ی شجاع

03

فیل‌ها حدود ۶۰ تا ۸۵ سال عمر می‌کنند.

04

استتار ماهی

05

عقرب می‌تواند سه سال بدون غذا زندگی کند.

06

زیر نگاه جغد

07

پروانه‌ها که از انجیرهای روی زمین تغذیه می‌کنند.

08

زندگی اورانگوتان