چهار عادت دانش‌آموزان موفق را بشناسیم

یکی از اصول بسیار مهم در شخصی‌سازی روش‌های موفق، شناخت دقیق این روش‌ها و یافتن نقاط مشترک آن‌ها با روش شخصی است.

چهار عادت دانش‌آموزان موفق را بشناسیم

یکی از اصول بسیار مهم در شخصی‌سازی روش‌های موفق، شناخت دقیق این روش‌ها و یافتن نقاط مشترک آن‌ها با روش شخصی است. این الگوبرداری خلاقانه ممکن است نسبت به آزمون‌وخطای روش‌ها، بازدهی بهتری داشته باشد. با این راهکار، از همان ابتدا، از روش‌های موفقی که بازدهی خود را نشان داده‌اند، به‌صورت شخصی استفاده می‌کنید. در ادامه، چهار عادت و راهبرد دانش‌آموزان موفق را بررسی کنیم.

خودتنظیمی و خودمدیریتی

برای دانش‌آموزان موفق، کنترل اجرایی برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها، کاری هرروزه و مستمر است. این افراد با تعیین هدف، تعیین زمان، ثبت جزئیات فرایند، تحلیل و بررسی، زمان‌سنجی و دریافت بازخورد کمی و کیفی از روند اجرای فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی خود را به‌خوبی تحت‌نظر می‌گیرند. در خودمدیریتی تسلط بر زمان حال و فعالیتِ مشخص در لحظه، اهمیت زیادی دارد و موفقیت در لحظه‌ی جاری به درس‌گرفتن از گذشته و برنامه‌داشتن برای آینده نیاز دارد.

بخش‌بندی فعالیت‌ها

دانش‌آموزان موفق برای اینکه تصویر کلی از موفقیت تحصیلی داشته باشند، اجزای کوچک‌تری را کنار هم می‌گذارند که در آن‌ها موفق بوده‌اند. این دیدگاه زمینه‌ساز یکی از راهبردهای بسیار مهم در موفقیت تحصیلی است. باید کلیت برنامه‌ریزی بلندمدت را به برنامه‌های کوتاه‌مدت موفق تجزیه کنید. انجام‌دادن هرکدام از بخش‌های این برنامه‌ریزی در ابعاد کوچک‌تر، ترکیبی از چند ریزفعالیتِ هدفمند و همگرا خواهد شد. دانش‌آموزان موفق عادت جالبی در این بخش دارند. با اجرای موفقیت‌آمیز اجزای کوچک‌ترِ یک برنامه کلی برای خود پاداش در نظر می‌گیرند.

پرهیز از چندوظیفگی

برای دانش‌آموزان برتر، حفظ تمرکز در زمان اجرای فعالیت‌ها در صدر اولویت‌های برنامه‌ای قرار دارد. برای این دانش‌آموزان کیفیت اجرای فعالیت‌ها اهمیت فراوانی دارد. چندوظیفگی یا اجرای هم‌زمان چند کار متفاوت و ناهمگون در زمان واحد، تمرکز شما را کاهش می‌دهد. اگر فکر می‌کنید با مدیریت زمان می‌توانید از آفت چندوظیفگی در امان بمانید، نتایجتان را در هر دو وضعیت تک‌وظیفگی و چندوظیفگی با هم مقایسه کنید.

توجه به عوامل محیطی هنگام مطالعه

یکی از عادت‌های مهم دانش‌آموزان موفق، توجه ویژه‌ی آن‌ها به عوامل محیطی در زمان مطالعه است. زمان و مکان مطالعه دو عامل اساسی در افزایش کیفیت مطالعه است. حفظ برنامه‌های مطالعاتی در برنامه‌های زمانی ثابت و تکرارشونده نظم ذهنی ایجاد می‌کند. همچنین درنظرگرفتم فضای مطالعاتی ویژه که در آن، عوامل مزاحم به حداقل رسیده است، تأثیر زیادی در افزایش تمرکز مطالعاتی دارد.

منبع:www.opportunity.org