در مسیر یادگیری، اهداف شما چه نقشی دارند؟

اهداف موضوعی اهدافی هستند که دانش‌آموز با بازخوردی که از امتحانات دریافت می‌کند، مشخص می‌کند.

در مسیر یادگیری، اهداف شما چه نقشی دارند؟

اهداف موضوعی

اهداف موضوعی اهدافی هستند که دانش‌آموز با بازخوردی که از امتحانات دریافت می‌کند، مشخص می‌کند. نتایج آزمون‌ها به فرد می‌گوید که باید در روزهای آینده روی چه موضوعاتی تمرکز ویژه‌ای داشته باشد. گاهی اوقات نیز دانش‌آموز خودش اشتیاق دارد که در درس یا موضوعی خاص، دانش خود را گسترده‌تر کند. مثلاً ممکن است دانش‌آموز نمره‌ی خوبی در درس زبان کسب کند؛ اما دوست داشته باشد یا احساس نیاز کند که دانش خود را در این زمینه گسترش بدهد. این هدفیِ موضوعی به حساب می‌آید. خواندن متون طولانی زبان انگلیسی و تحلیل آن‌ها، انجام مقالات پژوهشی خلاقانه، مطالعه‌ی کتاب‌های انگلیسی‌زبان به دانش‌آموز در رسیدن به این هدف کمک خواهند کرد.

اهداف رفتاری

اهداف رفتاری شما برقراری تعامل با هم‌کلاسی‌ها، دبیران و خانواده، تمرین صبر و تلاش و داشتن اراده است. در طول دوران تحصیل نیاز است تا هر فرد الگوهای رفتاری متناسب با وضعیت و شخصیت خودش را در خود ایجاد کند و به دنبال طی‌کردن مسیر پیش رو، همراه با آرامش باشد. یادگیری فرایندی فعال است و بازده یادگیری زمانی افزایش می‌یابد که دانش‌آموز در وضعیتی توأم با امید و انگیزه و آرامش، در حال تلاش باشد. اطرافیان نقش مهمی در مشخص‌کردن این اهداف دارند و خانواده و مشاوران می‌توانند به دانش‌آموز در این زمینه کمک زیادی بکنند و تا حد امکان او را از حاشیه‌ها دور نگه دارند.

اهداف ویژه

در طول تحصیل ممکن است دانش‌آموز متوجه این نکته بشود که در بعضی مهارت‌های ویژه ضعف دارد. مثلاً ممکن است در انجام عملیات ریاضی یا درک متون زبان انگلیسی مشکل داشته باشد. این مهارت‌ها به تمرین و تکرار نیاز دارند تا فرد علاوه بر اینکه آن‌ها را می‌آموزد، سرعت‌عمل خوبی هم در حل سؤالات در این مهارت‌های ویژه پیدا کند. برای این اهداف باید جدا از برنامه‌ی درسی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای در نظر گرفت. برنامه‌ریزی خوب و مؤثر این است که دانش‌آموز هر شب بخش کوتاهی از زمان را به حل سؤالاتی در این زمینه‌ها اختصاص دهد. یکی از الگوهای خوب برای برنامه‌ریزی، تنظیم برنامه‌ی کمیت‌محور زمانی یا شمارشی است. مثلاً دانش‌آموز می‌تواند شبی یک ساعت زمان صرف کند یا شبی 20 سؤال از مبحثی حل کند که می‌خواهد در آن رشد چشمگیر داشته باشد. البته بعد از مدتی خودش متوجه می‌شود که به هدف ویژه‌ای که برای خود تعیین کرده بود، رسیده یا خیر. شاید لازم باشد اهداف ویژه‌ی دیگری را جایگزین کند یا یک شب در میان برای اهداف خود وقت بگذارد.