10 دلیل برای اینکه به آزمون‌های برنامه‌ای پیوستگی داشته باشید

حاضرید مربی داشته باشید که برایتان برنامه‌ای هرروزه بریزد، اما از شما بخواهد برنامه را هر روز اجرا نکنید؟

10 دلیل برای اینکه به آزمون‌های برنامه‌ای پیوستگی داشته باشید

حاضرید مربی داشته باشید که برایتان برنامه‌ای هرروزه بریزد، اما از شما بخواهد برنامه را هر روز اجرا نکنید؟ با چنین روالی چند درصد احتمال موفقیت می‌دهید؟

اگر خودتان مربی بودید، آیا قبول می‌کردید شاگردان شما برنامه‌تان را هرطور دلشان می‌خواهند اجرا کنند؟ چقدر احتمال می‌دادید این شاگردان موفق شوند؟

در برنامه‌های درسی چطور؟ همه‌ساله در سال تحصیلی، الزام مدرسه به درس‌خواندن، کمک بزرگی برای قرارگیری در قالبی مشخص با برنامه‌ریزی متناسب و افزایش ساعت مطالعه و پیشرفت درسی بود. در وضعیت کنونی، با توجه به سال تحصیلی نامشخص از نظر حضوری‌بودن، چه ابزارهایی برایتان الزام‌آور است؟ حتماً قبول دارید که وجود انگیزه و فشار، برای انجام هر کاری حتی درس‌خواندن عاملی مؤثر است.

کانون با رویکردی چندوجهی، بدون تعطیلی، هر سال برنامه‌ای سالانه برای پیشبرد اهداف درسی تدوین و ارائه می‌کند. با برنامه‌ی راهبردی آشنایی دارید و مزایای چندگانه‌ی آن را می‌دانید. برنامه‌ای است که علاوه بر سال تحصیلی، تعطیلات تابستان و نوروز را نیز شامل می‌شود و با برگزاری آزمون‌های منظم در بازه‌های زمانی ازپیش‌تعیین‌شده، انگیزه‌ی لازم را برای ایجاد الزام در مطالعه فراهم می‌کند. پایبندی به برنامه به عهده‌ی شماست. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که اجرای کامل برنامه بر اساس نظر و مشاوره‌ی مربی، تضمینی برای کسب بهترین نتیجه خواهد بود و این موضوع در گرو «پیوستگی» هم در اجرای برنامه و هم در آزمون است. با مطالعه‌ی نظرات و سابقه‌ی دانش‌آموزان موفق و برتر، متوجه می‌شوید که این دانش‌آموزان در کنار سخت‌کوشی، ویژگی پیوستگی در آزمون‌ها و غیبت‌نکردن را دارند. چرا؟

1. در یک قالب مشخص قرار می‌گیرند و به اندازه‌ی کافی تمرین و مرور می‌کنند.

2. آموخته‌های خود را دسته‌بندی می‌کنند.

3. بر اساس نتیجه‌ی آزمون، نقشه‌ی مطالعه می‌کشند.

4. یادگیری‌های ناقصِ خود را در آزمون کشف کرده و برای رفعشان برنامه‌ریزی می‌کنند.

5. می‌دانند هر آزمون، تمرینی برای مهارت آزمون‌دادن است.

6. با هر آزمون، تمام مباحث را سریع مرور می‌کنند.

7. می‌دانند که یا با نمونه‌سؤالات جدیدی از آن مباحث روبه‌رو می‌شوند یا به مشابه آنچه قبلاً تمرین کرده‌اند، دوباره پاسخ می‌دهند.

8. خودشان را می‌سنجند و با خود رقابت می‌کنند.

9. هر آزمون برای آن‌ها بهترین تمرین بازیابی آموخته‌هاست.

10. می‌دانند در هر آزمونی غیبت کنند، تمام مزایای گفته‌شده را از دست می‌دهند.

چه سال تحصیلی حضوری باشد، چه غیرحضوری، برنامه‌ی راهبردی و آزمون‌های مربوط به آن برقرار است و مزایای چندگانه‌ی پیوستگی همچنان پایدار. شمایید که تعیین می‌کنید چقدر برداشت کنید.