چگونه در تله‌ی کمال‌گرایی نیفتیم؟

یکی از امور جاری زندگی ما این است که خواهان اتفاقات خوب هستیم؛ اما این نیک‌خواهی وقتی در اهداف تحصیلی تنیده می‌شود

چگونه در تله‌ی کمال‌گرایی نیفتیم؟

یکی از امور جاری زندگی ما این است که خواهان اتفاقات خوب هستیم؛ اما این نیک‌خواهی وقتی در اهداف تحصیلی تنیده می‌شود، گاهی به کمال‌گراییِ صرف می‌انجامد که بدون تردید یکی از چالش‌های بزرگ دوران تحصیل خواهد بود. تردیدی نیست که تمایل به نمره‌های عالی و اهداف بزرگ مانند سوخت موشک باعث حرکت سریع شما به سمت این اهداف می‌شود؛ اما غفلت از مسیر و درجازدن با نارضایتی از عملکرد نیز تأثیری کاملاً معکوس بر نتایج شما می‌گذارد. برای فرار از تله‌ی کمال‌گرایی چند نکته را در تحلیل نتایج خود مدنظر قرار دهید.

اهمیت تعادل

یکی از مزایای تعیین دقیق اهداف تحصیلی، افزایش کیفیت برنامه‌ریزی و پایش آن است. کسانی که به نتایج معمولی قانع نیستند، در ظاهر، روی اهدافشان متمرکز به نظر می‌رسند؛ اما یکی از چالش‌های اصلی، از‌دست‌دادن تعادل بین عملکرد و نتیجه است. بدیهی است که دست‌یافتن به نتایج خارق‌العاده، آن‌هم به صورت پیوسته، انرژی بسیار زیادی از شما خواهد گرفت. از طرف دیگر، در فرایند تحلیل عملکرد خود احتمالاً زمان‌هایی را شناسایی کرده‌اید که در آن‌ها، بازدهی خوبی نداشته‌اید. این موضوع با رفتارشناسی موفقیت در تناقض نیست؛ اما با دیدگاهِ موفقیت بدون شکست در تناقض است. یکی از عیب‌های بزرگ کمال‌گرایی، ازبین‌بردن تعادل بین عملکرد و نتایج است. وقتی مرحله‌به‌مرحله در حال پیشرفت در کیفیت اجرای فعالیت‌هایتان هستید، توجه به اهدافی که در جایگاه بالاتری قرار دارند و با روند پیشرفت شما متناسب نیستند، تعادل را به هم می‌زند و مانع پیشروی‌تان می‌شود. اولین نتیجه‌ی از‌دست‌رفتن تعادل نیز کاهش انگیزه است.

کم‌رنگ‌شدن جایگاه تحلیل

وقتی فقط و فقط به دنبال نتایج مطلوب هستید و به خودتان اجازه‌ی کسب نتایج نامطلوب نمی‌دهید، به‌مرور زمان امکان دستیابی به تحلیل‌های واقعی مبتنی بر عملکرد را از خودتان می‌گیرید. مهم‌ترین دستاورد شرکت در آزمون چیست؟ تعیین نمره برای حضور در دوره‌ی بعد؟ جمع‌بندی آموخته‌های قبل؟ ثبت بازخورد از دوران مطالعه؟ هر پاسخی برای این سؤال داشته باشید، کمال‌گرایی شما را از هدف مهم قرارگرفتن در موقعیت آزمونی دور می‌کند. مهم‌ترین دستاورد هر آزمون، نتایجی است که از تحلیل آن به دست می‌آورید. آنچه باعث موفقیت شما در آزمون‌های بعدی می‌شود نیز به این تحلیل مبتنی بر عملکرد بستگی دارد. کمال‌گراییِ صرف باعث می‌شود همه‌ی ابعاد تحلیلی را در نظر نگیرید. درواقع، وقتی از ابتدا نتیجه‌ای را در نظر می‌گیرید که با توان شما در تناسب نیست و سپس به آن دست نمی‌یابید، از برنامه‌ریزی برای تقویت نقاط ضعف دور می‌شوید.

منبع:  www.edutopia.org