پرونده‌ی هنر: نقاشی قهوه‌خانه

اصطلاح قهوه‌خانه حاکی از خاستگاه این نوع نقاشی است و صاحبان قهوه‌خانه‌ها از نخستین سفارش‌دهندگان بوده‌اند.

پرونده‌ی هنر: نقاشی قهوه‌خانه

نقاشی قهوه‌خانه نوعی نقاشی روایی رنگ‌وروغن با مضمون‌های مذهبی و حماسی است که در دوران جنبش مشروطیت بر اساس آیین سوگ سیاووشان و نهضت کربلا، به‌ویژه واقعه‌ی عاشورا، با استفاده از سبک طبیعت‌گرایانه به‌دست هنرمندانی اغلب مکتب‌ندیده پدید آمده است. اصطلاح قهوه‌خانه حاکی از خاستگاه این نوع نقاشی است و صاحبان قهوه‌خانه‌ها از نخستین سفارش‌دهندگان بوده‌اند. صراحت و سادگی بیان و اثرگذاری هرچه بیشتر به مخاطب هدف اصلی این نوع از نقاشی است.

نقاشی قهوه‌خانه با هنرمندانی از جنس مردم، چون حسین قوللر آقاسی و محمد مدبر، برجسته و ممتاز شده است.

منبع :