ترازهای برتر آزمون 7 شهریور در شهرشما

معیارهای مرتب سازی اسامی برترها : نفرات برتر به ترتیب میانگین نمره تراز 2 دفترچه‌ی آزمون 7 شهریور مرتب شده است.

ترازهای برتر آزمون 7 شهریور در شهرشما

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 7 شهریور تراز بالای 6000 دارند و در صورتی که سال گذشته هم دانش آموز کانون بوده اند میانگین تراز آزمون های سال گذشته آن ها بالای 5500 باشد.


معیارهای مرتب سازی اسامی برترها : نفرات برتر به ترتیب میانگین نمره تراز 2 دفترچه ی آزمون 7 شهریور مرتب شده است.


این اطلاعات مربوط به پردازش اول و دوم می باشد.


فایل گروه خود را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

همه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.