مجله‌های آزمون 7 شهریور (از دبستان تا دوازدهم)

شما دانش‌آموزان می‌توانید مجلات آزمون و سرای دانش را برای آزمون 7 شهریور را از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

مجله‌های آزمون 7 شهریور (از دبستان تا دوازدهم)

شما دانش‌آموزان می‌توانید مجلات آزمون و سرای دانش را برای آزمون 7 شهریور را از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

نسخه‌ی کاغذی مجله‌ی آزمون 7 شهریور برای نمایندگی‌ها ارسال شده است و شما در صورت تمایل می‌توانید به نمایندگی مراجعه و نسخه‌ی کاغذ را دریافت کنید. البته پیشنهاد می‌کنیم در شرایط فعلی از خانه خارج نشده و از نسخه‌ی پی‌دی‌اف استفاده کنید.

مجله‌ی آزمون 449 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دبستانی

مجله‌ی آزمون 450 - ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول (همراه با ضمیمه‌ی قبولی‌های نمونه‌دولتی به صورت استانی)

مجله‌ی سرای دانش 104 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دهم و یازدهم 

مجله‌ی سرای دانش 105 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دوازدهم و کنکوری‌ها

برای اولین بار مجله‌ی آزمون 450 برای دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول به صورت استان‌محور منتشر شده است. ضمیمه‌ی این مجله قبولی‌های نمونه‌دولتی هر استان است. اگر جزو قبولی‌های نمونه‌دولتی نهم هستید، مجله‌ی آزمون 450 را از نمایندگی‌های خود بگیرید.

مجله‌ی سرای دانش 105 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دوازدهم و کنکوری‌ها

مجله‌ی سرای دانش 105 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دوازدهم و کنکوری‌ها

مجله‌ی سرای دانش 104 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دهم و یازدهم

مجله‌ی سرای دانش 104 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دهم و یازدهم 

مجله‌ی آزمون 450 - ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول (همراه با ضمیمه‌ی قبولی‌های نمونه‌دولتی به صورت استانی)

مجله‌ی آزمون 450 - ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول (همراه با ضمیمه‌ی قبولی‌های نمونه‌دولتی به صورت استانی)

مجله‌ی آزمون 449 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دبستانی

مجله‌ی آزمون 449 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دبستانی