پرونده‌ی هنر: بن نیکلسون و هنر انتزاعی

بن نیکلسون از جمله‌ی هنرمندان پیشگام جنبش هنر انتزاعی در انگلستان به شمار می‌آید.

پرونده‌ی هنر: بن نیکلسون و هنر انتزاعی

بن ‌نیکلسون از جمله‌ی هنرمندان پیشگام جنبش هنر انتزاعی در انگلستان به شمار می‌آید. این نقاش و مجسمه‌ساز نامی در سال 1894 متولد شد و در سال 1982 چشم از جهان فروبست. نیکلسون ابتدا به نقاشی طبیعت بی‌جان به شیوه‌ی واقع‌گرایانه می‌پرداخت و در سال‌های دهه‌ی 1920 میلادی تحت‌تأثیر کوبیسم به خلق آثار خود ادامه داد. وی سال 1941 در یادداشت‌هایی که درباره‌ی هنر انتزاعی نوشت، به مقایسه‌ی روابط بصری با هارمونی موسیقی می‌پردازد و بر اهمیت توازن و تعادل روابط صوری و رنگی ناب تأکید می‌گذارد.


منبع :