پرونده‌ی هنر: سوزان والادون

والادون (Valadon) یکی از زنان بسیار برجسته در تاریخ هنر نقاشی است.

پرونده‌ی هنر: سوزان والادون

والادون (Valadon) یکی از زنان بسیار برجسته در تاریخ هنر نقاشی است. فرانسوی است و متولد سال 1868 که در سال 1938 چشم از جهان فروبست. او جوانی‌اش را با زندگی کولی‌وار در منطقه‌ی معروف مونمارتر در پاریس گذراند.

نخستین بار تولوز-لوترک، هنرمند نامی، وی را به طراحی ترغیب کرد و چند سال بعد از تمرین طراحی، به نقاشی روی آورد. قدرت بیانگری و نگاه عاری از احساسات، به نقاشی‌های والادون، گرمی و تشخص ویژه‌ای بخشیده است. حضور این ویژگی متشخص را در تابلوی طبیعت بی‌جان «جلوی دیوار» به‌روشنی می‌بینیم.

زردی دیوار کهنه در تقابل آشکار با سبز و قرمز تندِ میز و گلدان سفالی، مجموعه‌ی ترکیب‌بندی را به تحرک واداشته و طربناک ساخته است.


منبع :