پاسخ‌های تشریحی و فیلم‌های حل سوالات کنکور 99

پاسخ (پاسخنامه ) تشریحی کنکور 99 داخل کشور را در ادامه مشاهده کنید..

پاسخ‌های تشریحی و فیلم‌های حل سوالات کنکور 99

پاسخ (پاسخنامه ) تشریحی کنکور 99  داخل کشور


برای مشاهده هر یک برروی لینک های   آبی  کلیک کنید. به مرور لینک ها آبی و فعال می شوند.


برای مشاهده کلیدهای  پیشنهادی دبیران اینجا کلیک کنیدکنکور تجربی 99 نظام جدید

دانلود سوالات کنکورتجربی 99 

ادبیاتپاسخ تشریحی
عربیپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( عمار تاجبخش ) 

معارفپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( محمد آقا صالح )

زبان انگلیسیپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( شهاب مهران فر )

زمین شناسیپاسخ تشریحی

ریاضیپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( عباس اسدی )


فیلم حل تشریحی توسط رتبه 1 کنکور

فیلم حل سوالات توسط رتبه های برتر
زیست شناسیپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( سروش صفا )

فیلم حل توسط رتبه های برتر 

فیزیکپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( امیرحسین اسلامی )

 فیلم حل سوالات توسط رتبه های برتر
شیمیپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( مبینا شرافتی پور )

فیلم حل توسط رتبه های برتر 


کنکور تجربی 99 نظام قدیم

دانلود سوالات کنکور تجربی 99 

ادبیاتپاسخ تشریحی
عربیپاسخ تشریحی
معارفپاسخ تشریحی

زبان انگلیسیپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( مهریار لسانی )

زمین شناسیپاسخ تشریحی 
ریاضیپاسخ تشریحی 
زیست شناسیپاسخ تشریحی 
فیزیکپاسخ تشریحی 

شیمیپاسخ تشریحی 

کنکور ریاضی 99 نظام جدید

دانلود سوالات کنکور ریاضی 99 

ادبیاتپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( ساسان فضلی )

فیلم پاسخ تشریحی (احمد بهزادی-حسن وسکری)
عربیپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( بشیر حسین زاده )

فیلم پاسخ تشریحی (محمد صادق خادم-پرهام سامانی نژاد-ابرهیم غلامی نژاد-وهاب اصغری)
معارفپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( محمد رضایی بقا )

فیلم پاسخ تشریحی (محمد رضایی بقا-جعفر رنجبر زاده-آرمان جیلاردی-محمود فخوری)
زبان انگلیسیپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( شهاب مهران فر )

فیلم پاسخ تشریحی (محمد سهرابی- عباس صابری)
ریاضیاتپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( عباس اسدی )

فیلم پاسخ تشریحی رتبه 1 کنکور علیرضا سخایی
فیزیکپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( امیرحسین اسلامی ) 


فیلم پاسخ تشریحی (فرید شهریاری)
شیمیپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( مبینا شرافتی پور )

فیلم پاسخ تشریحی شیمی ( سعید فراهانی -مازیار موسوی- سید محمد رضا میرقایمی )

فیلم پاسخ تشریحی رتبه 9 کنکور حسین آقایی

فیلم پاسخ تشریحی بهمن بازرگانی


کنکور ریاضی 99 نظام قدیم

دانلود سوالات کنکور ریاضی 99 

ادبیاتپاسخ تشریحی

عربیپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( بشیر حسین زاده )

معارف پاسخ تشریحی 
زبان انگلیسیپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( مهریار لسانی )

ریاضیاتپاسخ تشریحی  
فیزیکپاسخ تشریحی  

فیلم پاسخ تشریحی ( امیرحسین اسلامی )
 
شیمیپاسخ تشریحی  کنکور انسانی 99 نظام جدید

دانلود سوالات کنکور انسانی 99 

ادبیاتپاسخ تشریحی

عربیپاسخ تشریحی

معارفپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( محمد آقا صالح )

زبان انگلیسیپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( شهاب مهران فر )

ریاضیپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( عادل حسینی )

اقتصادپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( سپیده آزاد )

ادبیات اختصاصیپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ  تشریحی ( محمد نورانی )

عربی اختصاصیپاسخ تشریحی 

تاریخ و جغرافیاپاسخ تشریحی تاریخ

پاسخ تشریحی جغرافیا
علوم اجتماعیپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( علی نوری )

فلسفه و منطقپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ  تشریحی ( سید مصطفی احمدی )
 
روانشناسیپاسخ تشریحی 


کنکور انسانی 99 نظام قدیم

دانلود سوالات کنکور انسانی 99 

ادبیاتپاسخ تشریحی
عربیپاسخ تشریحی
معارفپاسخ تشریحی
زبان انگلیسیپاسخ تشریحی
ریاضیپاسخ تشریحی  
اقتصادپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( سپیده آزاد ) 

ادبیات اختصاصیپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( عارفه سادات طباطبایی نژاد )

عربی اختصاصیپاسخ تشریحی
 

تاریخ و جغرافیاپاسخ تشریحی تاریخ

پاسخ تشریحی جغرافیا
علوم اجتماعیپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ  تشریحی ( علی نوری )
 
فلسفه و منطقپاسخ تشریحی  
روانشناسیپاسخ تشریحی  

فیلم پاسخ  تشریحی ( کوثر دستورانی )کنکور هنر 99 

دانلود سوالات کنکورهنر 99 

ادبیات نظام جدیدپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( ساسان فضلی )

فیلم پاسخ تشریحی ( احمد بهزادی-حسن وسکری)
عربی نظام جدیدپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( پوریا صحرانورد )

فیلم پاسخ تشریحی ( محمد صادق خادم-پرهام سامانی نژاد-ابرهیم غلامی نژاد-وهاب اصغری)
معارف نظام جدیدپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( محمد رضایی بقا )


فیلم پاسخ تشریحی (محمد رضایی بقا-جعفر رنجبر زاده-آرمان جیلاردی-محمود فخوری)
زبان انگلیسی نظام جدیدپاسخ تشریحی

فیلم پاسخ تشریحی ( شهاب مهران فر )


فیلم پاسخ تشریحی (محمد سهرابی- عباس صابری)
ادبیات نظام قدیمپاسخ تشریحی  
عربی نظام قدیمپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( پوریا صحرانورد )


معارف نظام قدیمپاسخ تشریحی 
زبان انگلیسی نظام قدیمپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ تشریحی ( شهاب مهران فر )


درک عمومی هنرپاسخ تشریحی  
درک عمومی ریاضی فیزیکپاسخ تشریحی  
ترسیم فنیپاسخ تشریحی  
خلاقیت تصویری و تجسمیپاسخ تشریحی  
خلاقیت نمایشیپاسخ تشریحی  
خلاقیت موسیقیپاسخ تشریحی  
خواص موادپاسخ تشریحی  


کنکور زبان 99

دانلود سوالات کنکور زبان 99 

ادبیات نظام جدیدپاسخ تشریحی
عربی نظام جدیدپاسخ تشریحی
معارف نظام جدیدپاسخ تشریحی
زبان انگلیسی نظام جدیدپاسخ تشریحی
ادبیات نظام قدیمپاسخ تشریحی  
عربی نظام قدیمپاسخ تشریحی 
معارف نظام قدیمپاسخ تشریحی 
زبان انگلیسی نظام قدیمپاسخ تشریحی 
زبان تخصصی انگلیسیپاسخ تشریحی زبان تخصصی نظام جدید

پاسخ تشریحی زبان تخصصی نظام قدیمکنکور خارج از کشور 99


دروس عمومی خارج از کشور 99

ادبیات (انسانی)پاسخ تشریحی
عربی (ریاضی ، تجربی ، هنر و زبان)پاسخ تشریحی
عربی ( انسانی)پاسخ تشریحی
دین و زندگی (ریاضی ، تجربی ، هنر و زبان)پاسخ تشریحی
زبان انگلیسی (ریاضی ، تجربی ، هنر و زبان)پاسخ تشریحی


دروس اختصاصی تجربی خارج از کشور 99

ریاضی ، فیزیک (نظام جدید تجربی)پاسخ تشریحیمنحصرا زبان خارج از کشور 99

زبان تخصصی منحصرا زبان نظام جدیدپاسخ تشریحی


دروس اختصاصی انسانی خارج از کشور 99

اقتصادپاسخ تشریحی
تاریخپاسخ تشریحی
جغرافیاپاسخ تشریحی