مجله‌های آزمون 24 مرداد (از دبستان تا دوازدهم)

شما دانش‌آموزان می‌توانید مجلات آزمون و سرای دانش را برای آزمون 24مرداد را از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

مجله‌های آزمون 24 مرداد (از دبستان تا دوازدهم)

شما دانش‌آموزان می‌توانید مجلات آزمون و سرای دانش را برای آزمون 24مرداد را از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

نسخه‌ی کاغذی مجله‌ی آزمون 24 مرداد برای نمایندگی‌ها ارسال شده است و شما در صورت تمایل می‌توانید به نمایندگی مراجعه و نسخه‌ی کاغذ را دریافت کنید. البته پیشنهاد می‌کنیم در شرایط فعلی از خانه خارج نشده و از نسخه‌ی پی‌دی‌اف استفاده کنید.

مجله‌ی آزمون 447 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دبستانی

مجله‌ی آزمون 448 - ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول

مجله‌ی سرای دانش 103 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دهم و یازدهم و دوازدهم (کنکوری 1400)

در آزمون 17 مرداد آخرین مجله برای کنکوری‌های 99 منتشر شد. با این حال با توجه به اهمیت هفته‌ی آخر که هفته‌ی تورق سریع است، پیشنهاد می‌کنیم حتماً مجله‌ی سرای دانش 102 را مطالعه کنید.

مجله‌ی سرای دانش 103 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دهم و یازدهم و دوازدهم (کنکوری 1400)

مجله‌ی آزمون 448 - ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول

مجله‌ی آزمون 447 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دبستانی

مجله‌ی سرای دانش 103 - ویژه‌ی دانش‌آموزان دهم و یازدهم و دوازدهم (کنکوری 1400)

مجله‌ی آزمون 17 مرداد (کنکوری‌های 99)

مجله‌ی آزمون 17 مرداد (کنکوری‌های 99)