فراتر از مطالعه: راهکار‌های مؤثر برای یادآوری خوانده‌شده‌ها

گاهی اتفاق می‌افتد که قسمتی از کتاب را بارها خوانده‌اید؛ اما باز هم فکر می‌کنید مفهوم آن برایتان جدید است.

فراتر از مطالعه: راهکار‌های مؤثر برای یادآوری خوانده‌شده‌ها

گاهی اتفاق می‌افتد که قسمتی از کتاب را بارها خوانده‌اید؛ اما باز هم فکر می‌کنید مفهوم آن برایتان جدید است. زمان و مکان مطالعه‌ی قبلی هم در ذهنتان تداعی می‌شود؛ اما جملات جدیدند. این یکی از چالش‌های بسیار رایج در زمینه‌ی مطالعه است. راه‌های مختلفی برای غلبه بر تثبیت‌کردن آموخته‌ها در ذهن وجود دارد که اگر کمی مصمم و پیگیر باشید، به‌راحتی می‌توانید این روش‌ها را هنگام مطالعه پیاده‌سازی کنید.

برای یادگیرندگان بصری که تکیه‌ی یادگیری و به‌ذهن‌سپاری مطالب در آن‌ها بر دیدنِ تصاویر و اشکال است، استفاده از الگوهای تصویری تأثیر بیشتری در بازدهی یادگیری خواهد داشت. تصویرها و علامت‌ها برای این دسته از افراد ابزار کارآمدی برای یادآوری است. استفاده از روش‌هایی نظیر ترسیم نقشه‌ی ذهنی فرایند مطالعه بر روی کاغذ، استفاده‌ از علامت‌های رنگی برای مطالب، ترسیم نمودار و دسته‌بندی از مطالب ترکیبی، فلش‌کارت‌ها و کشیدن تصاویر مهم در دفتری جداگانه و جمع‌بندی، راهکارهای مناسبی برای تثبیت مطالب برای این دسته از یادگیرندگان است.

برای یادگیرندگان صوتی که تکیه‌ی یادگیری و تثبیت مطالب در آن‌ها بر شنیدن و شکل صوتی اطلاعات است، استفاده از الگوهای شنیداری تأثیر بیشتری در کیفیت یادگیری و تثبیت آن دارد. برای این دسته از افراد ضبط‌کردن جلسات درسی و بخش‌های مهم مطالعاتی با صدای خود افراد، راهکار بسیار کاربردی است. حضور فیزیکی در گروه‌های مطالعاتی یا حضور آنلاین در این گروه‌ها که یادگیری مطالب به‌صورت مباحثه است، راهکار دیگری برای بهبود کیفیت یادگیری است. کدسازی‌های صوتی از مطالب برای این افراد تأثیر زیادی در بهبود فرایند مرور و یادآوری مطالب دارد.

برای یادگیرندگان نوشتاری که تکیه‌ی یادگیری و آموختن در آن‌ها بر نگارش مطالب است، یادداشت‌برداری از مطالب مهمی که در کلاس درس گفته می‌شود یا نوشتن مطالب مهم در منزل، راهکار طلایی است. این دسته افراد با نوشتن دوباره‌ی یادداشت‌های اولیه می‌توانند یادگیری‌های ناقص خود را کامل کنند. ثبت برداشت‌ها و تحلیل‌های دقیق متنی از تصاویر و جدول روش دیگری برای یادگیری این دسته از افراد است.

به‌کارگیری دقیق این راهکار‌ها در وهله‌ی اول مستلزم شناخت دقیق از روش شخصی یادگیری است. برای این کار باید نگاهی به سوابق ذهنی یادگیری خود کنیم. این موضوع فقط محدود به یادگیری‌های درسی نیست؛ می‌توانید روش یادگیری خود را درباره‌ی یادگیری هر نوع مهارت بسنجید. شما مطالب قدیمی را با چه روشی راحت‌تر به یاد می‌آورید؟

منبع: www.intostudy.com