زنگ ریاضی و علوم در تابستان برای من و فرزندم

شرایط کرونایی در کنار نگرانی‌هایش نیازمند آینده‌نگری ما برای فرزندمان است.

زنگ ریاضی و علوم در تابستان برای من و فرزندم

شرایط کرونایی در کنار نگرانی‌هایش نیازمند آینده‌نگری ما برای فرزندمان است. یکی از شکل‌های آینده‌نگری در تابستان، توجه به درس‌های سال آینده است. دو درس ریاضی و علوم درس‌های اصلی فرزند ماست که بهتر است در تابستان به نقطه‌قوت او تبدیل شود.

شاید بهتر باشد در هفته، دو زنگ ریاضی و دو زنگ علوم برای فرزندمان بگذاریم تا بتواند از الان برای سال آینده آماده شود. می‌توانیم برای بهترشدن کیفیت یادگیری‌اش، خودمان معلمش شویم یا مانند دوست در کنارش باشیم و این دو درس را با او بخوانیم.

1. فایل پی‌دی‌اف کتاب‌های درسی ریاضی و علوم سال آینده در سایت دفتر تألیف کتب درسی وجود دارد و می‌توانیم آن‌ها را دریافت کنیم و پرینت بگیریم.

2. کتاب‌های کار کانون از همین الان فرزندمان را به کار و تلاش بیشتر برای این دو درس تشویق می‌کند.

3. کتاب تابستان بخش ویژه‌ای برای این دو درس در بخش نگاه‌به‌آینده دارد.

4. فیلم‌های آموزش مفهومی رهپویان هم می‌توانند معلم سرخانه‌ی فرزندمان شود.

منبع :