رتبه 86 تحربی:راه حل هایی برای افزایش تمرکز+فیلم

در این مطلب فیلم گفت و گو با رتبه 86 تجربی را مشاهده مینمایید..

رتبه 86 تحربی:راه حل هایی برای افزایش تمرکز+فیلم

 گفت و گو با ثمین داوودی

رتبه ۸۶ تجربی- دانشجوی پزشکی شهید بهشتی

راه حل هایی برای افزایش تمرکز

پیج پشتیبان ویژه در اینستاگرام تصمیم گرفته است برنامه ای جهت پرسش و پاســخ با رتبه های برتر را برگزار کنــد. هر هفته سه بار گفت و گوی زنده با رتبه های برتر رشته های ریاضی، تجــربی و انســـانی در این صفحه پخش میگردد.

برای دیدن گفت و گو با ثمین داوودی، فیلمی را که در ادامه آورده شده است ،مشاهده نمایید....

فایل های ضمیمه

راه حل هایی برای افزایش تمرکز حین مطالعه