اپلیکیشن کتاب زرد 99 + دانلود

اپلیکیشن کتاب زرد قابل استفاده برای رشته‌های ریاضی ، تجربی ، انسانی می‌باشد

اپلیکیشن کتاب زرد 99 + دانلود

دانش آموزان پایه های دوازدهم نظام جدید و نظام قدیم رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی 

می توانند از این اپلیکیشن همراه با کتاب زرد استفاده کنند. 


امکاناتی که در این اپ وجود دارد شامل :


آزمون 

در این اپلیکیشن شما می توانید پس از اتمام آزمون ، گزینه های خود را در اپ وارد وتصحیح گزینه ها را مشاهده نمایید.

همینطور امکان ویرایش گزینه های وارد شده نیز وجود دارد.


محاسبه درصد

پس از وارد کردن گزینه ها و ثبت آنها ، درصد هر درس ، همراه با گزینه های غلط خود را می توانید مشاهده نمایید


تخمین رتبه

پس از گرفتن درصدهای خود در آزمون های مختلف می توانید درصد های خود را وارد  

و رتبه خود در قبولی های سال های قبل را مشاهده نمایید


راهنمای انتخاب رشته

در این بخش رشته های مختلف و قبولی های آن را می توانید مشاهده نمایید


برای استفاده از آن اپلیکیشن کانونی ها را دانلود کرده و سپس روی بنر " اپلیکیشن کتاب زرد " کلیک کنید

دانلود اپلیکیشن کانونی ها


آزمون های موجود در این اپ شامل :


آزمون های کتاب 10 مجموعه کنکور ویژه دوران جمع بندی رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی

آزمون های کتاب 10 مجموعه کنکور 98 رشته های تجربی و ریاضی

آزمون های کتاب 10 مجموعه سوال عمومی کنکور ریاضی و تجربی

آزمون های کتاب 8 مجموعه کنکور 98 رشته انسانی

آزمون های کتاب 10 مجموعه سوال عمومی کنکور رشته انسانی

آزمون های کتاب 6 دوره کنکور رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی مربوط به دانش آموزان نظام قدیم