ترازهای برتر آزمون 6 تیر در شهرشما

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که هم در آزمون‌های حضوری و هم آزمون 6 تیر تراز بالای 6000 دارند.

ترازهای برتر آزمون 6 تیر در شهرشما

معیارهای مرتب سازی اسامی برترها : ابتدا به ترتیب نام شهر , سپس به ترتیب نمره تراز مجموع دو دفترچه ی آزمون 6 تیر مرتب شده است. این مرتب سازی به شما کمک می کند با برترین ترازهای شهر خودتان در آزمون 6 تیر امسال آشنا شوید .


در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که هم در آزمون های حضوری و هم آزمون 6 تیر تراز بالای 6000 دارند.


نفرات برتر گروه های یازدهم ریاضی و تجربی و انسانی بر اساس تراز دفترچه یازدهم محاسبه شده است.

فایل گروه خود را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید