مجله‌ی آزمون 6 تیر (کنکوری‌ها)

با توجه به غیرحضوری بودن آزمون 6 تیر، شما دانش‌آموزان می‌توانید مجله‌ی سرای دانش را از طریق فایل ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

مجله‌ی آزمون 6 تیر (کنکوری‌ها)

با توجه به غیرحضوری بودن آزمون 6 تیر،‌ شما دانش‌آموزان می‌توانید مجله‌ی سرای دانش را از طریق فایل‌ ضمیمه این مطلب دانلود کرده و مطالعه کنید.

با توجه به این‌که آزمون 6 تیر یک آزمون فوق‌العاده و هدیه است، مجله‌ی مربوط به آن به صورت ویژه‌نامه منتشر می‌شود تا شما دانش‌آموزان بتوانید از آن استفاده نمایید.

در این آزمون یک مجله برای کنکوری‌ها داریم که البته دانش‌آموزان دهم و یازدهم هم می‌توانند از آن استفاده کنند.

مجله‌ی آزمون 6 تیر (کنکوری‌ها)


منبع :