درس شیمی و دو بخش بسیار مهم

درس شیمی به دو قسمت تقسیم می‌شود و مطالعه‌ی هر دو بخش، بسیار مهم است.

درس شیمی و دو بخش بسیار مهم

درس شیمی به دو قسمت تقسیم می‌شود و مطالعه‌ی هر دو بخش، بسیار مهم است. قسمت اول شامل بخش‌های حفظی و مفهومی کتاب درسی است و قسمت دوم حل مساله‌ها را شامل می‌شود.

برای خواندن قسمت اول باید روی متن‌ِ هر صفحه‌ی کتاب وقت زیادی گذاشت و با مرور و حل تست، مطالب حفظی را به خاطر سپرد. البته حفظ کردن به تنهایی کافی نیست و دانش‌آموز ابتدا باید مفهوم مطالب را به درستی درک کند و یاد بگیرد.

اما برای تمرین قسمت دوم باید حتما روزانه تعدادی تست و مساله کار کرد و بعد از به تسلط رسیدن روی مبحث، سراغ حل تست زمان‌دار رفت. یعنی باید مشابه آزمون‌ها، هر چند روز یک بار دانش‌آموز یک مجموعه تست زمان‌دار حل کند و میزان تسلط خود را در زمان کوتاه بسنجد. با این کار، دانش‌آموز مشکل زمان در جلسه‌ی آزمون را نیز با تمرین در خانه حل می‌کند.