چگونه یادگیری خود را عمیق کنیم؟

اولین حلقه‌ی فرایند یادگیری درست، مطالعه‌ی مطالب است. همه‌ی اتفاقات خوب در فرایند یادگیری، ریشه در این گام اولیه‌ی بسیار مهم دارد.

چگونه یادگیری خود را عمیق کنیم؟

اولین حلقه‌ی فرایند یادگیری درست، مطالعه‌ی مطالب است. همه‌ی اتفاقات خوب در فرایند یادگیری، ریشه در این گام اولیه‌ی بسیار مهم دارد. شاید در مراحل تکمیلی، بعد از بازخوردگرفتن از مطالعه با معیارهای کمّی، دوباره به مطالعه‌ی مطالب بازگردید؛ اما نوع مطالعه‌ی اولیه و اجرای دقیق‌ترین و کارامدترین روش مطالعه، کلید دستیابی به بیشترین کیفیت در مطالعه است. موفقیت در مطالعه، یک شرط لازم دارد و آنْ شناسایی بهترین روش شخصی برای مطالعه است.

برای دستیابی به این کیفیت بیشینه، نیاز مبرمی به شناخت ویژگی‌های فردی، نقاط ضعف و قوت، عادت‌های شخصی، مهارت تمرکز و انرژی در طول زمان مطالعه و سایر ویژگی‌‌های اثرگذار بر کیفیت مطالعه دارید. این‌ها مهارت‌های مهمی است که باید در مسیر دستیابی به موفقیت تحصیلی به دست آورید.

با شناختن و دست‌یافتن به بهترین روش شخصی مطالعه، ایستگاه اول و آخر در مسیر افزایش کیفیت مطالعاتی را به‌خوبی شناسایی کرده‌اید. برای دست‌یافتن به شناسایی روش‌های کارامد شخصی مطالعاتی باید در ابتدا نیاز‌های شخصی‌تان درباره‌ی بازدهی یادگیری را به‌‌خوبی بشناسید. به‌ تناسب مهارت‌های ذاتی خود، بخشی از درس‌ها در گروه درس‌های موردعلاقه یا دارای سرعت یادگیری قابل‌قبول قرار می‌گیرد. گروه دیگری از درس‌ها روند کند و زمان‌بری دارند و احتمالاً در گروهی دیگر از درس‌ها با نام‌گذاری درس‌های سخت با علاقه‌ی کمتری به مطالعه‌ی آن‌ها می‌پردازید. یک اصل مهم در موفقیت تحصیلی وجود دارد: نیاز به همه‌ی اجزای درسی برای ساختن کلِ واحدِ موفقِ یادگیری.

برای دستیابی به روش مطالعه‌ی کارامد شخصی در هر یک از درس‌ها باید زمان موردنیاز برای رسیدن به تسلط اولیه در مطالعه را از قبل، پیش‌بینی کنید و در گام بعد، باید این روش را در استفاده از ابزارهای تکمیل‌کننده‌ی یادگیری، مثل حل سؤالات، پیاده‌سازی کنید. این دو مرحله، روش درست برای مرور آموخته‌ها را برایتان روشن خواهد ساخت.

دستاورد بزرگ شما در این روش، فراشناخت و عمیق‌شدن یادگیری است. این دو دستاورد، کلید موفقیت در زندگی پس از تحصیلات مقدماتی و آکادمیک است.

منبع: www.prfectstudy.com