راه‌های تقویت مغز- 44 و 45

شاید بسیار ساده‌لوحانه باشد که نوشتن افکار می‌تواند محرک مطمئنی برای تمرکز باشد؛ ولی کافی است امتحان کنید.

راه‌های تقویت مغز- 44 و 45

44-  فضایی برای بیان نقشه‌های فکری خود در خانه ایجاد کنید

شاید بسیار ساده‌لوحانه باشد که نوشتن افکار می‌تواند محرک مطمئنی برای تمرکز باشد؛ ولی کافی است امتحان کنید. داخل اتاق خود یک تابلوی وایت‌برد کوچک داشته باشید و زمان‌هایی را برای نوشتن ایده‌های خلاقانه‌ی خود روی تابلو اختصاص دهید. با این کار فضایی تحت عنوان گوشه‌ی خلاقیت برای مغز خود ایجاد کرده‌اید. خواهید دید که با نزدیک شدن به این فضا به طور ناخودآگاه، دامنه‌ی تمرکز و خلاقیت شما تحریک می‌شود. پس اتاق خود را به تفکرات خلاقانه مجهز کنید.

45- نوشیدن آب را فراموش نکنید

رساندن آب کافی به بدن و مغز باعث بهبود واکنش‌ها، هم‌چنین بهبود زمان واکنش‌دهی انسان و ارتقا در پردازش‌های ذهنی می‌شود؛ بنابراین نوشیدن آب را جدی بگیرید.