راه‌های تقویت مغز - 36 و 37

حرکت مداوم چشم‌ها باعث تسهیل در ارتباط بین دو نیم‌کره‌ی مغز می‌شود و می‌تواند تفکر خلاقانه را برای ذهن به همراه داشته باشد.

راه‌های تقویت مغز - 36 و 37

36- چشم‌های‌تان را تقویت کنید

حرکت مداوم چشم‌ها باعث تسهیل در ارتباط بین دو نیم‌کره‌ی مغز می‌شود و می‌تواند تفکر خلاقانه را برای ذهن به همراه داشته باشد. در آزمایشی از افراد خواسته شد ضمن درست کردن وسایلی ابداعی با گیره و کاغذ، سعی کنند حرکت یک شیء را در افق دنبال کنند. وقتی آزمایش در فرصت‌های بعدی تکرار شد، آزمایش‌شوندگان قادر بودند کاردستی‌های خلاقانه‌تری بسازند و این امر ناشی از تقویت در برقراری ارتباط بین دو نیم‌کره‌ی مغز بود.

37- روابط مثبت و سازنده داشته باشید

مطالعات بر روی سالمندان نشان می‌دهد داشتن روابط مثبت و سازنده افراد را در برابر زوال حافظه محافظت می‌کند. سعی کنید هر روز با دوستان و خانواده کمی وقت بگذرانید تا فردا اسم و خاطراتشان را از یاد نبرید.