راه‌های تقویت مغز - 28 و 29

جرم بین دندان‌ها باعث بروز نوعی واکنش در سیستم ایمنی بدن می‌شود که این واکنش مانع از انتقال مواد مغذی توسط سرخرگ‌ها به مغز می‌شود. استفاده از نخ دندان را جدی بگیرید.

راه‌های تقویت مغز - 28 و 29

28- بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید:

جرم بین دندان‌ها باعث بروز نوعی واکنش در سیستم ایمنی بدن می‌شود که این واکنش مانع از انتقال مواد مغذی توسط سرخرگ‌ها به مغز می‌شود. استفاده از نخ دندان را جدی بگیرید.

29- ایده‌های جدید برای موفقیت خود را با صدای بلند برای خودتان تکرار کنید:

بر اساس نظریه‌ی «یادگیری، حافظه و شناخت»، وقتی ایده‌های‌مان را با صدای بلند بیان می‌کنیم آن‌ها را بهتر به خاطر سپرده و برای عملی کردن آن‌ها اراده‌ای بیش‌تری پیدا می‌کنیم. البته به خاطر داشته باشید که بلند بیان کردن ایده‌ها ارتباطی با بلند مطالعه کردن ندارد. این ترفند فقط راهی برای به خاطر سپردن ایده‌ها و پیشنهادهای جدید برای تغییر است.