ادراک، استفاده از قدرت سخت‌کوشی است

سخت‌کوشی روحِ واحد در جسم همه‌ی موفقیت‌هاست. چندین و چند نقل قول از بزرگان عرصه‌های علمی در مورد سخت‌کوشی شنیده و خوانده‌ایم؛ اما چرا سخت‌کوشی تا این اندازه مهم است؟ جادوی حیرت‌انگیز سخت‌کوشی چیست؟

ادراک، استفاده از قدرت سخت‌کوشی است

سخت‌کوشی روحِ واحد در جسم همه‌ی موفقیت‌هاست. چندین و چند نقل قول از بزرگان عرصه‌های علمی در مورد سخت‌کوشی شنیده و خوانده‌ایم؛ اما چرا سخت‌کوشی تا این اندازه مهم است؟ جادوی حیرت‌انگیز سخت‌کوشی چیست؟

سخت‌کوشی به دلیل تعهد و علاقه‌‌ای که به فعالیتِ در حال انجام به وجود می‌آورد عنصر حیاتیِ موفقیت‌های ماست. بدون سخت‌کوشی باید دنیای شیمی آلی را بدون کربن تصور کنیم.

اگر دانش، منبع قدرت در مسیر سخت‌کوشی است، ادراک، استفاده‌ی مناسب از این قدرت در مسیر پرپیچ و خم سخت‌کوشی است. ادراک مرحله‌ای فراتر از دانش اولیه از یک مفهوم است. در مرحله‌ی ادراک است که مفاهیم نهادینه شده و در رفتار شما متبلور می‌شوند. این‌که درک درستی از محیط اطرافتان داشته باشید دقیقاً به معنی دارا بودن ابزار لازم برای مدیریت انگیزه و سخت‌کوشی در راه دست‌یابی به اهداف است. ادراکِ کاربردی به شما کمک می‌کند که واقعیت‌های اطرافتان را بهتر بشناسید، نقش هر یک از اجزای برنامه‌ی دسترسی به اهداف را بهتر از قبل تحلیل کنید و درنهایت خود را برای چالش‌های احتمالی آماده کنید یا به یک فرصت‌ساز تبدیل شوید. آن‌چه مهم است، سخت‌کوشیِ مدیریت‌شده‌ی شما در طول این فرایند است که به روان‌ترین شکل ممکن با دانش و ادراک شما برای هدف واحدتان در تعامل است.

راهکار افزایش ادراک چیست؟ پاسخ بسیار ساده است. تمرین کنید که اولین نکته‌ای که از یک کتاب، فیلم، عکس، اثر هنری، آدم‌ها و... استنباط می‌کنید چیست؟ همیشه در جست‌وجو برای شکار «اولین نکته‌ها» مسیر همواری به سوی افزایش ادراک قرار دارد و در همین مسیر است که با حرفه‌ای شدن در این تمرین به اولین نکته بسنده نخواهید کرد و تلاش می‌کنید که با افزایش دادن تعداد مفاهیم استنباطی از یک سوژه، بین آن‌ها ارتباط برقرار کنید و آن‌ها را به واقعیت نزدیک کنید.

در هر نکته‌ی ادراک‌شده، یک درس کاربردی برای روش‌های شخصی شما نهفته است که باید اجازه دهید به بخشی از تجربیات شما تبدیل شود. مهارت‌هایی که با سخت‌کوشی به دست می‌آیند همیشه روحیه‌ی سخت‌کوشی را در شما زنده نگه می‌دارند.