تکرار دلنشین عوامل انگیزه‌بخش

سخت‌کوشی روحِ واحد در جسم همه‌ی موفقیت‌هاست. چندین و چند نقل قول از بزرگان عرصه‌های علمی در مورد سخت‌کوشی شنیده و خوانده‌ایم؛ اما چرا سخت‌کوشی تا این اندازه مهم است؟ جادوی حیرت‌انگیز سخت‌کوشی چیست؟

تکرار دلنشین عوامل انگیزه‌بخش

سخت‌کوشی روحِ واحد در جسم همه‌ی موفقیت‌هاست. چندین و چند نقل قول از بزرگان عرصه‌های علمی در مورد سخت‌کوشی شنیده و خوانده‌ایم؛ اما چرا سخت‌کوشی تا این اندازه مهم است؟ جادوی حیرت‌انگیز سخت‌کوشی چیست؟

سخت‌کوشی به دلیل تعهد و علاقه‌‌ای که به فعالیتِ در حال انجام به وجود می‌آورد عنصر حیاتیِ موفقیت‌های ماست. بدون سخت‌کوشی باید دنیای شیمی آلی را بدون کربن تصور کنیم.

انگیزه، عاملی است که همیشه شما را در حال گذار نگه می‌دارد. گذار هیچ گاه مقطعی نیست. افراد موفق همیشه در حال گذار هستند. در هر لحظه‌ای از اجرای پروژه‌های‌‌شان، در حال پشت سر گذاشتن مرحله‌ای از طرح ذهنی نهایی هستند و این گذارِ بی‌انتها تنها یک سرچشمه‌ی مشخص دارد: انگیزه.

یک فرد سخت‌کوش، نیاز به انگیزه‌ای دارد که هیچ وقت کم نشود، از بین نرود و همیشه از فعالیتی به فعالیت دیگر منتقل شود؛ زیرا تمام فکرها و فعالیت‌های ‌افراد سخت‌کوش محوری واحد دارند و به یک هدف ختم می‌شوند. این هماهنگیِ حرفه‌ای نیاز به زیرساختی هماهنگ دارد که ما آن را به بهترین شکل در انگیزه پیدا می‌کنیم.

برای افراد سخت‌کوش، انگیزش درونی بهترین موتور محرکه‌ی ممکن برای دست‌یابی به اهداف است. انگیزه‌ای که از درون فرد بجوشد و به سطح برسد به‌مراتب تأثیرگذارتر از دریافت عوامل انگیزشی از اطراف است. سخت‌کوش‌ها باید زمانی از فعالیت‌های ‌خود را به مرور و بررسی مجدد اهداف خود اختصاص دهند تا هم‌زمان با چینش استراتژی‌های ‌مناسب برای ادامه‌ی مسیر، انگیزش خود را بازیابند.

شاید برای ادامه‌ی مسیر به کمک سخت‌کوشی فقط یک بار به مرور عامل انگیزه‌بخش‌ خود نیاز داشته باشید؛ اما یک بار در هر روز! ضرورت تکرار انگیزه‌یابی در فعالیت‌های ‌ما دقیقاً به اندازه‌ی برنامه‌ی اجرای فعالیت‌هاست. هر چیزی که به اجرای باکیفیت این برنامه کمک کند اهمیتی مشابه آن می‌یابد.

انگیزه و تکرار مستمر، سخت‌کوشی را از یک عادت، به یک رفتار تبدیل می‌کند. این نکته‌ای کلیدی است که در زندگی‌نامه‌های ‌افراد سخت‌کوش به آن پرداخته نمی‌شود. یک هدف بزرگ همیشه قهرمان داستان را در مسیر نگه می‌دارد و هم‌چون مغناطیس، عوامل موفقیت را به سمت او جذب می‌کند. شاید اگر انگیزه‌ نمودی فیزیکی داشت، تنها شکلی که می‌شد برای توجیه اثرات آن رسم کرد شکل یک میدان مغناطیسی خیلی قوی بود که در آن به طرز حیرت‌انگیزی هسته‌ی میدان فقط موفقیت را به خود جذب می‌کند و عوامل برهم‌زننده‌ی انگیزه و تمرکز با نیروی دافعه‌ی میدان، کنار رانده می‌شوند.

منبع: www.scholaradvisor.com