رتبه7هنر: تابلوی نوروز برای هنری ها!

حسین یزدی دانشجوی نوازندگی از اهمیت تکمیل تابلو نوروز می‌نویسد...

رتبه7هنر: تابلوی نوروز برای هنری ها!

حسین یزدی

رتبه7 منطقه2 – نوازندگی موسیقی تهران

تابلو نوروز

یکی از مهمترین کارهایی که من در تعطیلات عید نوروز انجام دادم این بود که تعدادی از کنکور های هنر سالهای اخیر را از خود امتحان گرفتم و درس های مهم آن را بررسی کردم.

 هدف من از انجام این کار آشنایی با سوالات کنکور هنر بود. 

اگر من این کار را در زمان های زودتر انجام می دادم به این دلیل که روی مطالب درسی تسلط کمتری داشتم متوجه شیوه طرح سوال و مبحثی و کتابی که مورد سوال قرار گرفته نمیشدم و این کار باعث شد تا در ادامه مطالعات خود بتوانم مطالب کنکوری را بیشتر متوجه شوم

همچنین در تعطیلات نوروز به مطالعه دروس ایکه در آن ها جا مانده بودم پرداختم و آنها را تقویت کردم.


پشتیـــــــــــــــبان ویـــــــــــــژه