رتبه95 تجربی:درس‌های عمومی رابصورت جامع ازعید شروع کردم

در این مطلب روش مطالعه‌ی دروس عمومی رتبه 95 تجربی در ایام نوروز را میخوانید

رتبه95 تجربی:درس‌های عمومی رابصورت جامع ازعید شروع کردم


زهره غلامی

رتبه95 منطقه1 – دندان پزشکی تهران

نوروز:

من در این بازه زمان زیادی برای دروس عمومی گذاشتم و زرد عمومی را تمرین کردم.

در بخش عمومی تمام کنکور های ریاضی، هنر، زبان و انسانی (سال ۹۰تا ۹۶ داخل و خارج) را به ترتیب زیر بررسی کردم.

به صورت سه روز در میان؛ یکی از این بخش ها را به صورت زماندار از خودم آزمون می گرفتم و به صورت کامل تحلیل می کردم. قسمت هایی را که هنوز نخوانده بودم( چند درس آخر سال پیش دانشگاهی) علامت گذاری می کردم و بعدا آن ها را بررسی می کردم.

هر شب ۲۵ ت آرایه، ۲۵ت قرابت،۲۵ت تاریخ ادبیات ،۲۵ت لغت، یک درک مطلب عربی، یک متن و دو کلوز زبان را به صورت زماندار تمرین می کردم.

هر روز دو درس دینی را میخواندم و با فاصله چند روزه برایش تست می زدم.به این ترتیب مرور کل دینی را در عید شروع کردم.

با پایان دروس هر پایه دینی؛ یک روز برای مرور دوباره آیات آن پایه زمان می گذاشتم سپس به سراغ پایه بعدی می رفتم.

در دروس اختصاصی اولویت من با درس هایی بود که قبلا مطالعه کرده بودم ولی هنوز به درصد دلخواهم نرسیده بودم.برای این دروس زمان کافی برای مطالعه کامل و تست زنی در نظر گرفتم.