رتبه 69 هنر:سرعت عمل تمرکز و یادگیری من چگونه بالا رفت؟

در این مطلب روش رتبه‌ی 69 هنر رابرای افزایش سرعت عمل و تمرکز میخوانید

رتبه 69 هنر:سرعت عمل تمرکز و یادگیری من چگونه بالا رفت؟

کوثر نیکنام

رتبه69 منطقه1 – صنایع دستی هنر

قدر این آزمون ها را بدانیم!

خیلی از چالش های من را از قبیل سرعت عمل، زمان، تمرکز، یادگیری و... حضور در آزمون ها حل کرد .

ابتدا در آزمون ها استرس و کمی بی دقتی داشتم ، اما رفته رفته فهمیدم باید از ۳الی۴ ساعتی که آزمون میدهم لذت ببرم و نقاط ضعف خود را قوت ببخشم چرا که من دارم برای هدفی بزرگتر تلاش می کنم ..

همه می دانیم که آزمون های دوهفته ای اطلاعات خوبی به ما می دهد و برای هر شخص نتیجه مهم و مفیدی در روند یادگیری و پیشرفت دارد ، اما نکته مهم این است که قدر این آزمون ها را بدانیم چرا که این آزمون ها هم روزی تمام می شود ... هرچه نزدیک کنکور می شویم بهتر است فرصت هارا به خوبی در یابیم ، حتی سر آزمون هم فرصت خوبی برای پیشرفت و یادگیری است.