اشتباهات متداول دوازدهم تجربی‌ها در آزمون 11 بهمن

لطفا در زیر این مطلب نکاتی را که از نظر شما دانش آموزان را به دام طراح سؤال انداخته ذکر نمایید.

اشتباهات متداول دوازدهم تجربی‌ها در آزمون 11 بهمن

کنکوری های عزیز رشته تجربی

سلام

در فایل پیوست 8 سؤال از آزمون 11 بهمن رشته تجربی ضمیمه شده است.

این 8 سؤال سطح دشواری ساده و متوسط دارند .

و گزینه های دام این سؤالات بار آموزشی بالایی برای شما دارند.

لطفا در زیر این مطلب نکاتی را که از نظر شما دانش آموزان را به دام طراح سؤال انداخته ذکر نمایید.