فیلم: ویژگی‌های آزمون 9 اسفند دوازدهم انسانی

* پاسخ به پرسش‌های متداول * نیم نگاهی به دوران طلایی نوروز * منطق برنامه آزمون 9 اسفند انسانی * تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی آزمون 9 اسفند انسانی

فیلم: ویژگی‌های آزمون 9 اسفند دوازدهم انسانی

* پاسخ به پرسش های متداول

* نیم‌نگاهی به دوران طلایی نوروز 

* منطق برنامه آزمون 9 اسفند انسانی

* تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی آزمون 9 اسفند انسانی


در فیلم زیر:

فیلم: ویژگی‌های آزمون 9 اسفند انسانی