رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (4)

اگرچه برای موفقیت، برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد.

رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (4)

اگرچه برای موفقیت، برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد. با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون، بازخوردهای متنوعی را از طریق جعبه‌ابزار کارنامه دریافت می‌کنید. تحقیق جالبی نشان می‌دهد که هرچه توجه دانش‌آموزان به جعبه‌ابزار کارنامه بیشتر شود، پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشت.

سیده‌هانیه فنائی، رتبه‌ی 8 زبان از شیراز

از کارنامه‌ی اشتباهات و کارنامه‌ی پروژه‌ای و کارنامه‌ی هدف‌گذاری، بیشتر استفاده می‌کردم. وقتی از آزمون برمی‌گشتم، قبل از تحلیل آزمون، به سراغ کارنامه‌ی اشتباهات می‌رفتم؛ به‌ویژه در درس زیست‌شناسی آن را خیلی بررسی می‌کردم. اول غلط‌ها را می‌دیدم و بعد به سراغ نزده‌ها می‌رفتم. همراه کارنامه حتماً فایل پاسخ را هم دریافت می‌کردم تا مطالعه کنم و ببینم که اگر نکته‌ای دارد که فراموش کرده‌ام، داخل کتاب درسی یادداشت کنم و اگر بلد نبودم، از دبیر کمک بگیرم. در کارنامه‌ی پروژه‌‌ای وضعیتم را در بازه‌های زمانی مختلف رصد می‌کردم و بررسی می‌کردم در بازه‌ای که وضعیتم خوب بوده است، عملکرد و برنامه و حال روحی‌ام چگونه بوده است. از کارنامه‌ی هدف‌گذاری هم برای هدف‌گذاری منطقی کمک می‌گرفتم. (هانیه 3 سال کانونی بود و در 55 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


حنانه عظیمی‌نیا، رتبه‌ی 6 هنر از کرج

در جعبه‌ابزار کارنامه، از کارنامه‌ی 5‌‌نوع‌درس خیلی استفاده می‌کردم. این کارنامه را دقیق بررسی می‌کردم. بیشتر روی درس‌های تخصصی که ضریب بالایی داشت، متمرکز می‌شدم تا با شناخت درست هدف‌گذاری کنم و بتوانم وضعیت آن را به‌دلخواه برسانم؛ یعنی یا قوی‌تر کنم یا آن‌هایی را که ضعیف بودند، به حد معمولی برسانم. این هدف‌گذاری‌ها گاهی برای آزمون بعد بود و گاه هم برای یک ماه بعد. روش خاص من استفاده از ضبط صوت بود. هنگام درس‌خواندن صدایم را ضبط می‌کردم و دوباره گوش می‌دادم. از قسمت کلکسیون روش‌های مطالعه در سایت کانون کمک می‌گرفتم. همچنین تمرین تست برای هر درس را بیشتر می‌کردم. (حنانه 2 سال کانونی بود و در 37 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)