حفظ نقاط قوت مهم است

«چه خوب در امتحان‌ها موفق شدم و الان می‌توانم کمی استراحت کنم. بعداً دوباره درس می‌خوانم. حالا تا ارزیابی‌های پایان سال کلی زمان هست.»

حفظ نقاط قوت مهم است

بعضی از دانش‌آموزان بعد از دریافت کارنامه‌ی نیم‌سال اول، وقتی می‌بینند نتیجه‌ی ارزیابی تمام درس‌ها را «خیلی خوب» گرفتند، با خودشان می‌گویند: «چه خوب در امتحان‌ها موفق شدم و الان می‌توانم کمی استراحت کنم. بعداً دوباره درس می‌خوانم. حالا تا ارزیابی‌های پایان سال کلی زمان هست.»

اما دانش‌آموزان موفق چه می‌کنند؟ آن‌ها دست از تلاش و یادگیری برنمی‌دارند. فرصت را از دست نمی‌دهند و می‌دانند که برای حفظ نقاط قوت و نتیجه‌ی خوب، باید پیوسته تلاش کنند. روش‌های یادگیری خود را بازنگری می‌کنند و اگر مثلاً در یادگیری ریاضی کمی مشکل داشتند، با پدر و مادر یا پشتیبان و معلم خود صحبت می‌کنند و سعی می‌کنند بهترین روش یادگیری خود را پیدا کنند. درس هر روز مدرسه را در خانه تمرین می‌کنند و سعی می‌کنند این نقاط قوت و نتایج خوب را حفظ کنند.

با توجه به شروع نیم‌سال دوم، برنامه‌ی شما چیست؟‌ آیا روش‌های خوب یادگیری خود را پیدا کرده‌اید؟ آیا می‌دانید در کدام درس‌ها باید روش دیگری برای یادگیری پیدا کنید؟ اصلاً برنامه‌ای تنظیم کرده‌اید که وضعیت خوب خود را در آزمون‌های کانون حفظ کنید؟ تا دیر نشده، هدف‌گذاری کنید.

منبع :