همه‌چیز از قدرت تصمیم گیری آغاز می‌شود

دانش‌آموز تصمیم‌گیرنده، دانش‌آموز یادگیرنده است. بخش بزرگی از موفقیت‌های تحصیلی دانش‌آموزان به توانمندی آنان در خلق تغییرات و تصمیمات صحیح و به‌موقع و موفق وابسته است.

همه‌چیز از قدرت تصمیم گیری آغاز می‌شود

دانش‌آموز تصمیم‌گیرنده، دانش‌آموز یادگیرنده است. بخش بزرگی از موفقیت‌های تحصیلی دانش‌آموزان به توانمندی آنان در خلق تغییرات و تصمیمات صحیح و به‌موقع و موفق وابسته است. ثبات دانش‌آموزان در وضعیت نامطلوب درسی یا موفق‌نشدن آنان در انتخاب رشته‌ی تحصیلی در آینده یا موکول‌کردن برنامه‌ریزی‌های مهم به زمان‌های نامعلوم، همگی نشان از فقدان ویژگی بسیار تأثیرگذاری به‌نام قدرت تصمیم‌گیری دارد.

مهم‌ترین اصل در تقویت قدرت تصمیم‌گیری دانش‌آموزان فراهم‌آوردن فرصت تفکر و تحلیل است. شاید این پیش‌نیاز از دید کسی که الان در وضعیت آمادگی برای امتحان نیست، بسیار ساده و دست‌‌یافتنی به نظر آید؛ اما اگر خودتان را مانند دانش‌آموزان در وضعیت امتحان‌دادن تصور کنید، درمی‌یابید که قرارگرفتن در این موقعیت، تا چه حد دید بلندمدت را از شما می‌گیرد و بر وضعیت جاری فعالیت‌ها متمرکز می‌کند. در صورت نامطلوب‌بودن وضعیت درسی، باید این عامل را نیز به فهرست موانع تحلیل و تفکر اضافه کرد. تصمیمات مهم و کاربردی تحلیل‌محور است و دست‌یافتن به این تصمیمات نیازمند وجود فرصتی برای تحلیل همه‌جانبه‌ی وضعیت موجود است. این یکی از روش‌های مهم همیاری والدین با فرزندان است که با فراهم‌آوردن امکان تحلیل مثبت‌نگر و جامع درباره‌ی مسائل جاری، فرصت تصمیم‌گیری‌های مهم را نیز برای او به وجود آورند.

فراهم‌سازی بستری مناسب برای مشارکت در تصمیم‌گیری، روش مهمی در تقویت قدرت تصمیم‌گیری است. از گام‌های ساده‌تر شروع کنید. نظرخواهی از آنان درباره‌ی مکان سپری‌کردن تعطیلات، مسیر‌های رسیدن به مقصد در مسافرت‌های شهری کوتاه، تجربه‌های آن‌ها در زمینه‌ی کارهای ورزشی و... مثال‌هایی ساده از وضعیتی است که می‌توانید آنان را به‌راحتی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهید. فراموش نکنید که در این راهکار باید با وجود اشکالات احتمالی در محتوای تصمیم‌گیری، نظر آن‌ها را بشنوید. هدف از اجرای این راهکار نیز بهبود این تصمیم‌گیری‌ها با رفع اشکالات اولیه و افزایش تجربه‌ی تصمیم‌گیری است.

روش آشناساختن دانش‌آموزان با مدل درست تصمیم‌گیری راهکار دیگری برای تقویت قدرت تصمیم‌گیری مؤثر در آنان است. در این راهکار، باید دانش‌آموزان را با فرایند درست تصمیم‌گیری آشنا کنید یا الگوی درست این کار را برایشان شبیه‌سازی کنید. این فرایند را می‌توانید به‌صورت بررسی وضعیت اولیه، بررسی انتخاب‌‌ها و امکان‌های موجود، حذف و اضافه‌کردن تغییرات جدید برای تصمیم راهبردی و انتخاب گزینه‌ی نهایی برای اجرا انجام دهید. اضافه‌کردن بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری به این فرایند و آشناساختن آن‌ها با مشابهت‌های تصمیم‌گیری‌شان با اجزای این فرایند، نوعی تمرین اصولی برای دستیابی به مهارت تصمیم‌گیری بهینه است.

منبع: www.familytime.com