یادگیری از طریق کامنت‌ها (ادبیات)- لیست مباحث-3(آزمون 25 بهمن)

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند ...

یادگیری از طریق کامنت‌ها (ادبیات)- لیست مباحث-3(آزمون 25 بهمن)

باسلام...


هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند ... بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان ، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

مرور هدفمند و سازمان‌دهي شده اساسي‌ترين عامل حفظ مطالب خوانده شده است. با استفاده از منتخب پرسش و پاسخ های درس ادبیات مطابق برنامه راهبردی که در زیر ارائه گردیده است مروری سریع بر مطالب داشته باشید و با سوالات سایر دانش آموزان آشنا شوید .

منتخب پرسش و پاسخ های درس ادبیات طبق روال یکشنبه و چهارشنبه ی هر هفته برای شما دانش آموزان عزیز آماده میشود امیدواریم با مرور این پرسش و پاسخ ها شما نیز جواب سوالات خود را بیابید و یادگیری خود را کامل کنید.


برای مشاهده مطالب روی عنوان هر مطلب کلیک نمایید ... 👇👇👇


یادگیری از طریق کامنت‌ها (ادبیات،قرابت معنایی-2) آزمون 25 بهمن


یادگیری از طریق کامنت‌ها(ادبیات،آرایه‌های ادبی-4) آزمون 25بهمن