یادگار ماندگار: قبولی‌های کانونی علوم پزشکی کردستان در سال 98

قبولی‌های کانونی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج در همه رشته‌ها در سال 98 را در ادامه مشاهده کنید.

یادگار ماندگار: قبولی‌های کانونی علوم پزشکی کردستان در سال 98

یادگار ماندگار : قبولی های کانونی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج در همه رشته ها در سال 98 را در ادامه مشاهده کنید.


فایل با کیفیت قبولی های سال  98  را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.