یادگیری بهتر درس ریاضی

ریاضی یکی از درس‌های اصلی دانش‌آموزان در هر مقطع تحصیلی است که یادگیری بهتر آن نیاز به تمرین و تکرار دارد. مطالعه‌ی درس ریاضی شامل دو مرحله است:

یادگیری  بهتر درس ریاضی

ریاضی یکی از درس‌های اصلی دانش‌آموزان در هر مقطع تحصیلی است که یادگیری بهتر آن نیاز به تمرین و تکرار دارد. مطالعه‌ی درس ریاضی شامل دو مرحله است:

مرحله‌ی اول: یادگیری اولیه در کلاس درس

وقتی معلم شروع به درس دادن می‌کند با حواس کاملاً جمع به توضیحاتی که برای درک مفاهیم ریاضی ارائه می‌دهد، گوش کنید و به مثال‌هایی که برای درک و یادگیری بهتر درس حل می‌کند، توجه کنید. مهم‌ترین مرحله‌ی یادگیری یعنی ادراک را در کلاس اجرا کنید و خودتان را برای مرحله‌ی دوم یادگیری آماده کنید.

مرحله‌ی دوم: تکمیل یادگیری‌ها در منزل

وقتی در منزل شروع به مطالعه‌ی ریاضی می‌کنید، ابتدا کتاب درسی را با دقت بخوانید و مطالبی را که معلمتان در کلاس توضیح داده است، مرور کنید. در ادامه، تمرین‌های کتاب و تکالیفی را که معلم تعیین کرده است به طور کامل حل کنید. برای تمرین بیش‌تر و تثبیت مطالب در ذهنتان، به سراغ کتاب کار ریاضی (ریاضی‌دان کوچک) بروید و سؤال‌های متنوع آن را حل کنید. حل تمرین به شما کمک می‌کند تا روش حل سؤال‌ها را یاد بگیرید و برای حل تست آماده شوید. تست‌های مربوط به هر مبحث را از این کتاب انتخاب کنید و با دقت و تمرکز آن‌ها را حل کنید و برای آزمون‌ها آماده شوید.

در جلسه‌ی آزمون و هنگام پاسخ دادن به سؤال‌های ریاضی، راه‌حل‌ها را با دقت و مرتب بنویسید تا دچار اشتباه نشوید و به جواب آخر برسید.

اگر می‌خواهید از مطالعه‌ی درس ریاضی لذت ببرید و آن را به‌خوبی یاد بگیرید، باید با روش‌ درست به مطالعه‌ی آن بپردازید.