ویژه نامه : اسامی برترهای امسال کانون در استان‌ها در سال 98

برترهای استان‌ها در همه گروه‌ها را در این جا مشاهده کنید.

ویژه نامه : اسامی برترهای امسال کانون در استان‌ها در سال 98


برترهای استان ها در همه گروه ها
 را  در این جا مشاهده کنید.


  - ویژه نامه استان های دیگر به تدریج اضافه می شود.


  - با کلیک بر روی نام هر یک از استان هایی که به رنگ آبی مشخص شده است ، می‌توانید ویژه نامه برترهای آن استان را مشاهده کنید. 


نام استانویژه نامه ی برترها
اردبيلبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
اصفهانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
البرزبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
ايلامبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
آذربايجان شرقيبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
آذربايجان غربيبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
بوشهربرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
تهرانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
چهارمحال و بختیاریبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
خراسان جنوبیبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
خراسان رضویبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
خراسان شمالیبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
خوزستانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
زنجانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
سمنانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
سیستان و بلوچستانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
فارسبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
قزوینبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
قمبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
کردستانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
کرمانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
کرمانشاهبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
کهگیلویه و بویراحمدبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
گلستانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
گیلانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
لرستانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
مازندرانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
مرکزیبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
هرمزگانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
همدانبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان
یزدبرترهای کنکوربرترهای متوسطه 2برترهای متوسطه 1برترهای دبستان