نمونه سوالات درس سوم - هدیه‌های آسمان دوم دبستان

نمونه سوالات- دوم دبستان- سوالات مهم-درس هدیه‌های آسمانی- هدیه‌های دوم دبستان-نمونه سوالات درسی

نمونه سوالات درس سوم - هدیه‌های آسمان دوم دبستان

1- علیه السلام یعنی چه؟ 

یعنی سلام بر او 


2- امام حسن علیه السلام از مادرش حضرت فاطمه چه آموخت؟ 

از او آموخت که اول برای دیگران دعا کند و بعد برای خودشدعا کند. 


3- من هم دوست دارم برای دیگران دعا کنم و بگویم : .....


فرخنده دشتی
تهيه شده توسط : فرخنده دشتی