نمونه سوالات درس دوم - هدیه‌های آسمان دوم دبستان

نمونه سوالات- دوم دبستان- سوالات مهم-درس هدیه‌های آسمانی- هدیه‌های دوم دبستان-نمونه سوالات درسی

نمونه سوالات درس دوم - هدیه‌های آسمان دوم دبستان

1- آیا گنجشک‌ها می‌توانند با خدا حرف بزنند؟ شما چطور می‌توانید با خدا حرف بزنید؟ 

بله، گنجشک‌ها میتوانند با خدا حرفبزنند و من نیز مانند گنجشک‌ها می‌توانم با خدا حرف بزنم.


2- وقتی می‌خواهیم با خدا سخن بگوییم چه کاری انجام میدهیم؟ 

نماز می خوانیم.


3- با درس خواندن از کدام نعمت‌های خدا تشکر می‌کنیم؟ 

از همه‌ی نعمتهایی که به ما داده میتوانیم تشکر کنیم.


فرخنده دشتی
تهيه شده توسط : فرخنده دشتی